Dejepisná súťaž Medzníky druhej svetovej vojny + Dejepisná exkurzia

uverejnené 21. 6. 2017, 23:24 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 21. 6. 2017, 23:24 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dejepisnú súťaž Medzníky druhej svetovej vojny zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s podporou Ministerstva školstva SR. Okresného kola sa zúčastnili víťazi školského kola 9. ročníka dňa 16.5.2017 v malej zasadačke tejto organizácie. Každé súťažiace družstvo dostalo za odmenu zúčastniť sa dejepisnej exkurzie. Žiaci 9. ročníkov a 8-ročných gymnázií navštívili Dom bojovej slávy v Kalnej nad Hronom. Expozícia je venovaná histórii vojnových udalostí na dolnom Pohroní od najstarších čias do konca 2. svetovej vojny. Vystavené muzeálne predmety dokumentujú vývoj výzbroje a vojenskej techniky. Plošné aj trojrozmerné materiály pripomínajú vojnové udalosti, ktoré sa odohrali na danom území. 
Následne sme navštívili súkromné vojenské historické múzeum v Pohronskom Ruskove. Pán Laco Žákovič je dlhé roky zanieteným zberateľom militárií z obdobia 2. svetovej vojny. Expozícia, ktorú si žiaci mohli prezrieť boli nielen výstroj a zbrane armád bojujúcich v tejto vojne, ale aj veľa vlastnoručne vykopaných militárií, dokonca i spadnutých vojenských lietadiel. 
Cieľom súťaže bolo  prehlbovať a upevňovať vedomosti z novodobých dejín u dnešnej mládeže, pripomenúť si výročie Slovenského národného povstania, budovať úctu voči obetiam fašizmu 2. svetovej vojny a tiaž obohatiť výchovno-vzdelávací proces o aktívne prvky. 
Mgr. Miriama Moravčíková
https://goo.gl/photos/7WMKsQbsJA855yS7A

Comments