Anglický týždeň

uverejnené 22. 5. 2017, 13:22 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 22. 5. 2017, 13:22 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
"Talk, talk" - znelo po anglicky - "rozprávaj, rozprávaj, neboj sa, smelo, len po anglicky..." Takto boli povzbudzovaní žiaci z 5. a 6. ročn
íka na ZŠ Podzáhradná, kde sa už tradične ako každý rok konal anglický týždeň od 15. do 19.mája 2017 s príjemnými anglickými lektorkami Kathy Morgan z Anglicka a Brianna O´Sullivan zo Škótska. Teoreticky naučené vedomosti, predovšetkým slovnú zásobu si mohli naši žiaci precvičovať pri rôznych témach týkajúcich sa predovšetkým praktického života ako rodina, škola, moje mesto, moje záujmy, ale aj veľmi aktuálnej témy ako je ochrana životného prostredia. Táto téma bola spojená s Eco-koncertom, ktorého sa žiaci zúčastnili a potom to pokračovalo konverzáciou na tému "Protect our enviroment"- chráňme si životné prostredie. Na konci týždňa mali žiaci milé posedenie s občerstvením, čajíkom, veselými pesničkami a hrami pod vedením pani lektoriek z agentúry Talk Talk Courses s.r.o. ako aj za účasti vedenia školy a svojich učiteľov. Veríme, že aj táto aktivita našej školy povzbudí našich žiakov vo využívaní anglického jazyka v praxi.
RNDr.Alžbeta Hudáková, PhD.
https://goo.gl/photos/vzyGV8g5Chm8RJDTA

Comments