Archív‎ > ‎Š. rok 2016-2017‎ > ‎

Akcie školy 2016-2017


Záver školského roku 2016/2017

uverejnené 9. 8. 2017, 3:00 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 9. 8. 2017, 3:00 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

https://goo.gl/photos/wwxkPx2FiHKesLjb7

Dopravné ihrisko

uverejnené 28. 6. 2017, 8:39 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 28. 6. 2017, 8:39 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dopravná značka kreslená

Žiaci 3.ročníka mali dňa 22.06.2017 vzácnu návštevu. Prišli ich navštíviť páni policajti a pani policajtka z mestskej polície, ktorí im priniesli dopravné ihrisko. Žiakov si najprv pán policajt preskúšal teoreticky – dopravné značky, farby na semafore a pravidlá správneho jazdenia po ceste. Po teórii nasledovala prax – a teda žiaci dostali k dispozícii kolobežky, na ktorých sa premávali po cestách dopravného ihriska. Za nedodržanie dopravných značiek si niektorí žiaci vyslúžili pokutu v podobe výmeny pozície – svoju kolobežku požičali inému spolužiakovi a z nich sa stal chodec. Každopádne si žiaci dopravné ihrisko naplno užili a my ďakujeme nášmu oteckovi pánovi Hanzlovi z 3.D za sprostredkovanie danej akcie.

https://goo.gl/photos/NgspwiwuCy2yi6789


Školský výlet 5.B

uverejnené 26. 6. 2017, 11:11 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 26. 6. 2017, 11:13 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vo štvrtok 22.júna boli deti z 5.B  na školskom výlete, na ktorý sa veľmi tešili. Už o 9 h čakali pred bránami Malkia Parku v Orechovej Potôni, ktorý bol otvorený v júni 2016. Cieľom parku je vytvoriť ideálne životné podmienky pre zvieratá, ktoré sú zachránené z cirkusov alebo z nevhodných pomerov v domácich chovoch. Deti boli prekvapené nielen krásnym prostredím, ale aj veľkým počtom predovšetkým mačkovitých šeliem, ale aj vtákov či opíc. Videli aj korytnačku, mohli si pohladkať kengury, ťavu, kozy aj somárika.

Ich druhou zastávkou bola Kostolná pri Dunaji, kde sa už niekoľko rokov nachádza chránené miesto pre tigra sibírskeho. Oáza sibírskeho tigra vytvára imitáciu prírodného prostredia – drevené pne, bazéniky s vodou, vyvýšené posedy, areál obklopený lesom, denný prídel mäsa a vitamínových prípravkov zaručuje tigrom  ideálne podmienky, v ktorých nie sú zvieratá stresované, netrpia psychickou záťažou, nudou, ale sú obklopené láskou. Deti videli statných samcov, ale aj hravé samice, vypočuli si zaujímavý výklad. Napriek veľkej horúčave deti odchádzali spokojné a obohatené o krásne nové zážitky.

https://goo.gl/photos/xyazPtLodTsycwLP7

Lanoland - Koliba

uverejnené 22. 6. 2017, 12:33 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 22. 6. 2017, 12:33 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Žiaci 8.A triedy sa 20.6 zúčastnili školského výletu na bratislavskú Kolibu. Lanoland ako spolužiaci navštívili prvykrát, nie síce všetci mohli liezť, ale tých čo liezli aktívne podporovali. Počasie nám vyšlo a aj napriek vysokým teplotám, medzi stromami bolo príjemne.
https://goo.gl/photos/z83GEaZiSJ1uxvu96

Exkurzia v útulku

uverejnené 21. 6. 2017, 23:48 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 21. 6. 2017, 23:48 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Žiaci 9.A sú milovníci zvierat, a preto sa opäť vybrali do útulku Slobody zvierat na Poliankách, aby urobili krajší deň tamojším psíkom. Cestou nakúpili psie dobroty za peniaze, ktoré k tejto príležitosti vyzbierali. Potom si vypočuli smutné príbehy o zvieratkách v útulku, ktoré ale mali často aj dobrý koniec. Nakoniec sa dostali k tomu, na čo celý čas čakali - venčenie psíkov (v niektorých prípadoch skôr pes venčil žiaka :-) Takže unavení, ale spokojní s pocitom vykonaného dobrého skutku sme sa vrátili domov.
https://goo.gl/photos/CDuN9oge3duE2iA78

Dejepisná súťaž Medzníky druhej svetovej vojny + Dejepisná exkurzia

uverejnené 21. 6. 2017, 23:24 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 21. 6. 2017, 23:24 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dejepisnú súťaž Medzníky druhej svetovej vojny zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s podporou Ministerstva školstva SR. Okresného kola sa zúčastnili víťazi školského kola 9. ročníka dňa 16.5.2017 v malej zasadačke tejto organizácie. Každé súťažiace družstvo dostalo za odmenu zúčastniť sa dejepisnej exkurzie. Žiaci 9. ročníkov a 8-ročných gymnázií navštívili Dom bojovej slávy v Kalnej nad Hronom. Expozícia je venovaná histórii vojnových udalostí na dolnom Pohroní od najstarších čias do konca 2. svetovej vojny. Vystavené muzeálne predmety dokumentujú vývoj výzbroje a vojenskej techniky. Plošné aj trojrozmerné materiály pripomínajú vojnové udalosti, ktoré sa odohrali na danom území. 
Následne sme navštívili súkromné vojenské historické múzeum v Pohronskom Ruskove. Pán Laco Žákovič je dlhé roky zanieteným zberateľom militárií z obdobia 2. svetovej vojny. Expozícia, ktorú si žiaci mohli prezrieť boli nielen výstroj a zbrane armád bojujúcich v tejto vojne, ale aj veľa vlastnoručne vykopaných militárií, dokonca i spadnutých vojenských lietadiel. 
Cieľom súťaže bolo  prehlbovať a upevňovať vedomosti z novodobých dejín u dnešnej mládeže, pripomenúť si výročie Slovenského národného povstania, budovať úctu voči obetiam fašizmu 2. svetovej vojny a tiaž obohatiť výchovno-vzdelávací proces o aktívne prvky. 
Mgr. Miriama Moravčíková
https://goo.gl/photos/7WMKsQbsJA855yS7A

Vyhodnotenie zberu starého papiera

uverejnené 21. 6. 2017, 1:59 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 28. 6. 2017, 7:33 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vyhodnotenie zberu starého papiera:

Triedy:

 

 1.miesto

5.B 

1638 kg 

 2.miesto

           3.C

1060 kg 

 3.miesto

3.B 

1049 kg 

 

 

 

 4.

 5.A

1029,5 kg 

 5.

 2.B

679 kg 

 6.

 4.B

628,5 kg 

 7.

 5.C

592 kg 

 8.

 6.B

557 kg 

 9.

 2.A

498,5 kg 

 10.

 1.A

496,5 kg 

 11.

3.A

479 kg 

 12.

2.D

448 kg 

 13.

1.B

387 kg 

 14.

7.B

305 kg 

 15.

4.A

235 kg 

 16.

3.D

214 kg 

 17.

2.C

170,5 kg 

 18.

1.D

164 kg 

 19.

9.B

106 kg 

 20.

7.A

95 kg 

 21.

5.D, 6.A

62 kg 

 22.

8.B

66 kg 

 23.

4.C

59 kg 

 24.

1.C

39 kg 

 25.

8.A,9.A

0 kg 

 

Jednotlivci:

 

 1.miesto

M. Nagyová

3.C

702 kg

 2.miesto

D. Domesová

5.A

519 kg

 3.miesto

A. Zubčák

5.B

472 kg

 

 

 

 

 4.

L. Rapčová

6.B 

377 kg

 5.

K. Paluska

5.C

375 kg

 6.

M. Blaho

5.B

371 kg

 7.

S. Jašo

3.B

254 kg

 8.

Dinka

7.B

250 kg

 9.

P. Bičanová

M. Bičan

3.A

5.B

220 kg

220 kg

10. 

Kesselbauer

T. Mazúrová

2.B

3.B

200 kg

200 kg

  Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme ! ! !

https://goo.gl/photos/d3EmNMANkU4dbuAs9


Otvorená hodiny angličtiny v 4.B

uverejnené 20. 6. 2017, 11:17 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 6. 2017, 11:17 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

https://goo.gl/photos/1A1hNQFiNommkU9j7

Botanická záhrada

uverejnené 19. 6. 2017, 13:27 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 19. 6. 2017, 13:27 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V piatok 16.júna navštívili deti z 5.A a 5.B Botanickú záhradu Univerzity Komenského, ktorá bola založená už v roku 1942 ako vedecko-pedagogické pracovisko univerzity. V súčasnosti má záhrada charakter parku, je otvorená širokej verejnosti a pomáha vo výchovno -vzdelávacej činnosti aj školám. Významným odborným poslaním je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Deťom sa najviac páčili skleníky zamerané na teplomilnú a subtropickú flóru, kaktusy a ďalšie exotické rastliny. Obdivovali ale aj expozíciu 120 druhov ruží v rozáriu, rododendrony, azalky  a rôzne skalky.
https://goo.gl/photos/79BLWVk7Q686hFoTA

Rodinná športová olympiáda

uverejnené 14. 6. 2017, 11:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 6. 2017, 11:32 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 13. júna pani učiteľky 3. ročníkov zorganizovali pre svojich žiakov a rodičov Rodinnú športovú olympiádu. Bola to jedna z akcií, ktorá bola podmienkou  zamestnaneckého grantu Západoslovenských elektrární. Grant sa nám podarilo získať za podpory rodiny Pieckovej z 3.B na nákup športových potrieb pre žiakov 1. stupňa na výuku telesnej výchovy, za čo im patrí srdečná vďaka.
Jednotlivé disciplíny olympiády museli zvládnuť rodičia spolu so svojimi deťmi, čo bola jedna z podmienok účasti. Naši rodičia sa nedali zahanbiť a ukázali, že so športovaním sú kamaráti. Po absolvovaní všetkých disciplín ich čakala posledná- súťažná- beh s dieťaťom na chrbte. 
Víťazi boli odmenení medailami, sladkosťami, ale hlavné je, že nechýbala zábava, humor, športový duch a spoločné aktivity celej rodiny so školou.

A takto to dopadlo:

https://goo.gl/photos/5xxKqhYV4bP3SxBJ8


Rodinná športová olympiáda.mp4
1-10 of 66