Zdravotné hliadky mladých

uverejnené 20. 6. 2016, 13:31 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 20. 6. 2016, 13:31 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V piatok 17.júna sa v priestoroch Územného spolku Slovenského červeného kríža konala súťaž mladých zdravotníkov, ktorej sa zúčastnili deti z celej Bratislavy. Našu školu reprezentovalo nielen súťažné družstvo, ale aj takmer všetci ďalší žiaci 9.A triedy, ktorí boli do súťaže zapojení ako figuranti na jednotlivých stanovištiach. Profesionálni maskéri im behom hodiny vytvorili poranenia, ktoré vyzerali veľmi vierohodne. Deti museli najprv preukázať teoretické vedomosti z histórie a poslania Červeného kríža, darcovstva krvi a základné znalosti z poskytovania prvej pomoci. Potom už nasledovala činnosť na 4 stanovištiach, kde deti postupne ošetrili zlomeniny, veľké krvácanie, popáleniny, rozbitú hlavu alebo sklo v rane a poskytovanie prvej pomoci pri epileptickom záchvate. Záver súťaže patril kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorú museli ukázať všetci členovia hliadky. Naše deti dokázali, že sú na súťaž veľmi dobre pripravené –v teoretických znalostiach a na dvoch stanovištiach získali plný počet bodov, najlepší zo všetkých súťažiacich boli aj pri poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie. Nepodarilo sa im  síce obhájiť prvé miesto z vlaňajška, ale napriek tomu obsadili veľmi pekné 3.miesto. Karin Šeboková, David Zahradníček a Adam Pospech sa súťaže pravidelne zúčastňujú od 6.ročníka, tento rok im výdatne pomáhali aj Šimon Kazda, Paula Tomanovičová a Dominika Horňáková. V súťaži zvíťazili žiaci z Gymnázia Metodova ul. Po súťaži videli deti aj ukážku resuscitácie s využitím defibrilátora, ktorú deťom predviedli rozhodcovia súťaže – profesionálni záchranári.

ZHM 2016


Comments