Vyhodnotenie chemickej olympiády

uverejnené 2. 6. 2016, 13:21 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 2. 6. 2016, 13:40 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V utorok 31.mája sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie krajského kola 52.ročníka Chemickej olympiády. Akcie sa zúčastnili aj  Karin Šeboková a Patrik Lackovič, žiaci 9.A našej školy. Po slávnostnom akte, pri ktorom  RNDr.Helena Vicenová, predsedníčka krajskej komisie CHO odovzdala deťom čestné uznanie pre úspešných riešiteľov nasledovala „Bublinková šou“, ktorú pripravili študenti Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Profesor Ing. Karol Jesenák z katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK  deťom na záver pútavo vysvetlil, čo sú aerogély a aký majú význam. Podujatia sa zúčastnila a všetkým deťom zablahoželala aj Mgr.D.Olenočinová z Okresného úradu Bratislava.

Vyhodnotenie CHO


Comments