Míľniky 2. svetovej vojny

uverejnené 29. 6. 2016, 8:28 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 29. 6. 2016, 8:28 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Oblastný výbor Slovenského zväz protifašistických bojovníkov vyhlásil 1. ročník vedomostnej súťaže z dejepisu pre základné školy a 8-ročné gymnázia s názvom Míľniky 2. svetovej vojny. Naši žiaci 9. ročníka sa s radosťou zapojili do školského kola formou testov. Najúspešnejší traja žiaci z 9.A Jakub Antalík, Barbora Duranská, Dávid Záhradníček reprezentovali dňa 7.6.2016 našu školu v trojčlennom družstve v okresnom kole, ktorého sa celkovo zúčastnilo 13 škôl. Následne organizátori všetkých zúčastnených pozvali na dejepisnú exkurziu, ktorá sa prebehla dňa 27.6.2016. Navštívili sme Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, ktoré tvorí výzbroj československej armády v období rokov 1945-1992, pokračovali sme do rodného domu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a výstupom na Mohylu na Bradle.

Organizátori plánujú súťaž usporiadať každoročne. Ich snahou je prehĺbiť, rozšíriť a upevniť v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si výročie SNP a výročie ukončenia 2. svetovej vojny. 

Míľniky 2. svetovej vojny


Comments