Matematický klokan na 1. stupni

uverejnené 23. 5. 2016, 10:36 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 23. 5. 2016, 10:48 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Na Slovensku sa tento rok do nej zapojilo 55 863 žiakov. Z našej školy si v nej potrápilo svoje hlavičky 180 žiakov I.stupňa.
Podľa pravidiel súťaže získava 5% najúspešnejších riešiteľov v každej vekovej kategórii diplom úspešného riešiteľa + vecnú cenu. U nás to bolo 42 žiakov. 20% najúspešnejších získava diplom úspešného riešiteľa - 15 žiakov.
Ostatní žiaci získali účastnícky diplom. 
Najúspešnejším riešiteľom a školským šampiónom zo všetkých našich žiakov sa stala TEREZKA KENDROVÁ zo 4.C.

Všetkým úspešným žiakom srdečne gratulujeme ! Vďaka patrí p. učiteľke  Zuzane Koháryovej za bezproblémovú organizáciu !

Matematický klokan


Comments