Krajské kolo CHO

uverejnené 26. 4. 2016, 12:35 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 26. 4. 2016, 12:35 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Vo štvrtok 21.apríla sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnilo krajské kolo 52. ročníka Chemickej olympiády. Kategórie D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií sa zúčastnilo 24 detí, ktoré postúpili z 1.-3.miesta okresných kôl v Bratislavskom kraji. Súťaž otvorila predsedníčka krajskej komisie CHO RNDr. Vicenová, ktorá deťom zaželala veľa úspechov. Súťaž sa začala náročným teoretickým testom, na vypracovanie  mali deti 60 minút. Po krátkej prestávke nasledovala časť praktická. Počas 90 minút museli deti preukázať zručnosť a presnosť pri príprave roztoku, jeho odparovaní, filtrácii, zahusťovaní roztoku  a následnej kryštalizácii v ľadovom kúpeli. Úlohy boli náročné aj podľa komisie CHO, ale napriek tomu deti preukázali dobré znalosti a všetci boli v súťaži úspešnými riešiteľmi. Našu školu reprezentovali žiaci 9.A triedy Karin Šeboková  a Patrik Lackovič, ktorí vo veľkej konkurencii žiakov gymnázií dokázali, že boli na krajské kolo dobre pripravení. Patrik Lackovič skončil na  18.mieste, Karin Šeboková, víťazka okresného kola obsadila 8.miesto.

KK CHO


Comments