Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

uverejnené 4. 3. 2016, 2:24 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 3. 2016, 7:17 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V stredu 2. marca sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori z jednotlivých tried sa snažili podať čo najlepší výkon. Na prvom stupni ich hodnotila odborná porota v zložení p. uč. Ambrožová, p. uč. Majerčáková a p. uč. Masaryková. 
Na II. stupni hodnotila porota v zložení: p.uč. O. Novotná, Ľ. Hrušovská, D. Baranovičová, Z. Murgašová a T. Vajasová. Žiakov prišla osobne podporiť v prednese aj pani riaditeľka. Za snahu a krásny prednes boli žiaci ohodnotení potleskom a tí najšikovnejší si odniesli pekné diplomy a knihy.
Mená umiestnených recitátorov: 

I. stupeň
Poézia:
2.-3. ročník 
1.miesto: Adrián Kokoš -3.A  
2.miesto: Daniel Bartoň - 2.A 
3.miesto: Adam Kurčík- 3.B 
4. ročník:
1.miesto: Amália Ondreášová - 4.A
2.miesto: Tereza Kendrová - 4.C
3.miesto: Olívia Kendráčová - 4.C
                Filip Považan - 4.D
                Linda Sikorová - 4.B
Próza:
1. miesto: Ján Hrotík – 3.A
2. miesto: Tomáš Jančula – 2. C  

II. stupeň
Poézia:
II. kategória: 
1. miesto Adriana Siváková (5.B)
2. miesto: Yasmine Ďurajková (6.A)
3. miesto: Filip Vladimír Kanáš (6.B) a Viktória Tóthová (6.A)
III. kategória: 
1. miesto Dominik Tatiersky (9.B)
2. miesto: Simona Ilavská (9.B)
3. miesto: David Zahradníček (9.A) a Adriana Kalousová (7.A)
Próza:
II. kategória: 
1. miesto Katarína Ridillová (5.A)
2. miesto: Sarah Vodná (5.C), Šimon Škultéty (5.B) a Melisa Danisová (6.A)
III. kategória: 
1. miesto Barbora Csornaiová(8.A)
2. miesto: Ester Duranská (8.A)
3. miesto: Bianca Sláviková (7.A)

Za prípravu na súťaž sa chceme poďakovať všetkým žiakom, učiteľom aj rodičom. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za účasť, žiakom na 1. miestach držíme palce, lebo nás pôjdu reprezentovať do okresného kola.  

Hviezdoslavov Kubín 2016


Comments