FIRST LEGO LEAGUE Nováčikovia z Vrakune v semifinále !

uverejnené 8. 3. 2016, 14:09 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 8. 3. 2016, 14:09 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 12.2.2016 sa v Košiciach konalo semifinále krajín juhovýchodnej Európy celosvetovej súťaže FIRST LEGO LEAGUE, kde sa svojou usilovnosťou a entuziazmom ako jeden z dvoch bratislavských tímov prebojoval aj nový tím z Vrakune s názvom TS TEAM, zložený zo žiakov z troch ZŠ. Naša ZŠ Podzáhradná bola zastúpená 2 členmi. Sú to bratia Richard Viskup (3.A) a Daniel Viskup (5.B).

TS TEAM vznikol v septembri 2015 a je zložený z nováčikov, ktorí na ZŠ Rajčianska navštevujú súkromný krúžok Programovanie LEGO robotov, kde sa pod vedením Simony Jiskrovej a Ing. Pavla Viskupa spoločne pripravujú na súťaž FLL. Minulý rok fungoval aj na našej škole a máme nádej, že sa ho vo svetle úspechu  podarí v budúcom roku obnoviť. 

V rámci súťaže žiaci realizovali počas roku projekt na tému Spracovanie odpadu, ktorý nazvali Double PET. Projekt bol zameraný na podporu separácie a znovuvyužitia plastového odpadu na tvorbu nových užitočných výrobkov. Prezentácie projektu a kreatívneho workshopu s členmi TS TÍMU zameraného na tvorbu originálynch PET-produktov sa mali možnosť zúčastniť žiaci 5.B triedy.    

Do Košíc sa tím prebojoval z 2. miesta v regionálnom kole v Žiline a tu sa stretol s tímami z Maďarska, Poľska, Čiech a samozrejme veľkou konkurenciou najskúsenejších tímov z celého Slovenska. Spolu sa súťaže zúčastnilo 21 tímov. Medzinárodné kolo navyše prebiehalo v angličtine. Vzhľadom na podmienky súťaže a vekové zloženie tímu celkové umiestnenie TS TEAMU na 14. mieste bolo naozaj veľkým úspechom! GRATULUJEME a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšieho ročníka tejto zaujímavej súťaže! Viac o súťaži sa dočítate na stránke www.fll.sk

 

Čo je FLL?...

First Lego League je najväčšia celosvetová súťaž v stavaní a programovaní robotov zo stavebnice LEGO pre deti od 10-16 rokov. Slovensko sa zapája od roku 2008, naša MČ Vrakuňa sa pridala v minulom roku. Tímy súťažia v štyroch rovnocenných hrách, ktoré majú vždy určenú ústrednú tému . Na rok 2015: Trash trek – Spracovanie odpadu.

Robot game – postavenie, naprogramovanie robota, ktorý zvládne splniť predpísané úlohy na hracom stole v určenom čase 2,5 min.

Robot design – tím prezentuje konštrukciu robota a kvalitu programu, s využitím čo najviac senzorov

Výskumný projekt – na danú tému si každý tím pripraví a odprezentuje svoj výskumný projekt

Tímová práca – tím v určenom čase plní zadanú úlohu v duchu tímovej komunikácie a spolupráce.

FLL 2016


Comments