FIRST LEGO LEAGUE

uverejnené 17. 12. 2015, 14:05 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 17. 12. 2015, 14:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
FLL je celosvetová súťaž v stavaní a programovaní robotov z LEGA pre deti

od 10-16 rokov. /viac na www.fll.sk/

 

Na súťaž sa tímy pripravujú v štyroch rovnocenných častiach:

ROBOT GAME - postavenie, naprogramovanie robota, ktorý zvládne splniť predpísané úlohy v určitom čase.

ROBOT DESIGN - tím prezentuje konštrukciu a kvalitu programu robota, ktorého si sám navrhol

VÝSKUMNÝ PROJEKT - na danú tému príslušného roku: na 2015 - Spracovanie odpadu, tím vypracuje

a odprezentuje svoj výskumný projekt, v ktorom rieši zvolený problém.

TÍMOVÁ PRÁCA -  tím sa v určenom čase snaží splniť zadanú úlohu v duchu tímovej komunikácie a spolupráce.

Dňa 02.12.2015 sa regionálneho kola v Žiari nad Hronom zúčastnil aj náš žiak

Daniel Viskup z 5.B ako člen RDS TEAMU, zloženého z 9 detí z rôznych škôl.

RDS tím obhájil  3. miesto z minulého roku v ROBOT GAME a veľmi pekne 

sa zdokonalil v ROBOT DESIGNE, kde tento rok získal tiež 3. miesto

z celkových 12 zúčastnených tímov.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

FLL


Comments