Chemická olympiáda

uverejnené 13. 3. 2016, 7:30 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 13. 3. 2016, 7:30 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Vo štvrtok 10.marca sa už tradične uskutočnilo na našej škole okresné kolo  52.ročníka chemickej olympiády kategórie D, ktorá je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž je rozdelená na dve časti. V teoretickej musia žiaci nielen dokázať výborné znalosti z chémie, ale pri riešení náročných príkladov  potrebujú mať dobré znalosti z matematiky a fyziky. V praktickej časti si tento rok deti vyskúšali neutralizáciu, filtráciu, ale aj ľadový kúpeľ pri ochladzovaní roztokov a ich následné vyzrážanie. Náročnej súťaže, z ktorej tí najlepší postúpia na krajské kolo, sa tento rok zúčastnilo 19 detí z 9 základných škôl a osemročných gymnázií v našom okrese. Našu školu veľmi  úspešne reprezentovali žiaci 9.A triedy. Karin Šeboková v súťaži zvíťazila, Patrik Lackovič skončil na 3.mieste a David Zahradníček na mieste 6.

CHO 2016


Comments