Archív‎ > ‎Š. rok 2015-2016‎ > ‎

Úspechy žiakov 2015-2016


Míľniky 2. svetovej vojny

uverejnené 29. 6. 2016, 8:28 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 29. 6. 2016, 8:28 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Oblastný výbor Slovenského zväz protifašistických bojovníkov vyhlásil 1. ročník vedomostnej súťaže z dejepisu pre základné školy a 8-ročné gymnázia s názvom Míľniky 2. svetovej vojny. Naši žiaci 9. ročníka sa s radosťou zapojili do školského kola formou testov. Najúspešnejší traja žiaci z 9.A Jakub Antalík, Barbora Duranská, Dávid Záhradníček reprezentovali dňa 7.6.2016 našu školu v trojčlennom družstve v okresnom kole, ktorého sa celkovo zúčastnilo 13 škôl. Následne organizátori všetkých zúčastnených pozvali na dejepisnú exkurziu, ktorá sa prebehla dňa 27.6.2016. Navštívili sme Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, ktoré tvorí výzbroj československej armády v období rokov 1945-1992, pokračovali sme do rodného domu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a výstupom na Mohylu na Bradle.

Organizátori plánujú súťaž usporiadať každoročne. Ich snahou je prehĺbiť, rozšíriť a upevniť v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si výročie SNP a výročie ukončenia 2. svetovej vojny. 

Míľniky 2. svetovej vojny


Festival v minihádzanej 1. stupeň

uverejnené 26. 6. 2016, 10:42 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 26. 6. 2016, 11:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Festival v minihádzanej


Zdravotné hliadky mladých

uverejnené 20. 6. 2016, 13:31 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 20. 6. 2016, 13:31 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V piatok 17.júna sa v priestoroch Územného spolku Slovenského červeného kríža konala súťaž mladých zdravotníkov, ktorej sa zúčastnili deti z celej Bratislavy. Našu školu reprezentovalo nielen súťažné družstvo, ale aj takmer všetci ďalší žiaci 9.A triedy, ktorí boli do súťaže zapojení ako figuranti na jednotlivých stanovištiach. Profesionálni maskéri im behom hodiny vytvorili poranenia, ktoré vyzerali veľmi vierohodne. Deti museli najprv preukázať teoretické vedomosti z histórie a poslania Červeného kríža, darcovstva krvi a základné znalosti z poskytovania prvej pomoci. Potom už nasledovala činnosť na 4 stanovištiach, kde deti postupne ošetrili zlomeniny, veľké krvácanie, popáleniny, rozbitú hlavu alebo sklo v rane a poskytovanie prvej pomoci pri epileptickom záchvate. Záver súťaže patril kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorú museli ukázať všetci členovia hliadky. Naše deti dokázali, že sú na súťaž veľmi dobre pripravené –v teoretických znalostiach a na dvoch stanovištiach získali plný počet bodov, najlepší zo všetkých súťažiacich boli aj pri poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie. Nepodarilo sa im  síce obhájiť prvé miesto z vlaňajška, ale napriek tomu obsadili veľmi pekné 3.miesto. Karin Šeboková, David Zahradníček a Adam Pospech sa súťaže pravidelne zúčastňujú od 6.ročníka, tento rok im výdatne pomáhali aj Šimon Kazda, Paula Tomanovičová a Dominika Horňáková. V súťaži zvíťazili žiaci z Gymnázia Metodova ul. Po súťaži videli deti aj ukážku resuscitácie s využitím defibrilátora, ktorú deťom predviedli rozhodcovia súťaže – profesionálni záchranári.

ZHM 2016


1. miesto na Jarnom atletickom mítingu

uverejnené 20. 6. 2016, 12:59 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 20. 6. 2016, 12:59 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť atletického mítingu, ktorý už tradične usporadúva ZŠ Železničná na svojom peknom štadióne pre okolité školy. Naši skúsení atléti sa mohli predviesť v dobrej forme. Ako najlepší výkon hodnotím osobný rekord v skoku do diaľky T. Lenghardta, ktorého hodnota je 529 cm. Gratulujeme spoločnému družstvu dievčat a chlapcov : R. Štifelová, D. Zechmeistrová, B. Durandská, S. Oríšková, V. Keményová, K.Mayer, L. Oravec, T. Lenghardt, A. Pospech, A. Zacko.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Maľovačky

uverejnené 18. 6. 2016, 3:05 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 6. 2016, 3:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 10. júna sa zúčastnili žiaci 1.stupňa slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže Maľovačky v Primaciálnom paláci. V Justiho sieni pripravili organizátori z CVČ na Kulíškovej ulici nádhernú výstavu detských prác, ktoré vyhrali jednotlivé ceny, či pochvalné uznania. Najlepší žiaci si prevzali krásne ceny a diplomy za svoje výtvarné stvárnenie témy o rodine. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnila žiačka 2.C triedy  Kristína Sármányová vyhrala so svojou prácou 1. miesto a  Mia Danišová z 2.B triedy 2. miesto. Zo 4.B si prevzali ceny žiaci Adela Machová za 2.miesto, Richard Pír za 3.miesto a Linda Sikorová, ktorá získala mimoriadnu cenu poroty. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov sme si prezreli celú výstavu, ktorá sa nám veľmi páčila.

GRATULUJEME VÍŤAZOM !!!

Vyhodnotenie: Maľovačky


                         

ZLATO, STRIEBRO A AJ BRONZ SME SI ODNIESLI Z MAJSTROVSTIEV KRAJA V ATLETIKE

uverejnené 16. 6. 2016, 4:22 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 16. 6. 2016, 13:20 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Štadión profesora P.Gleska na Mladej Garde bol dejiskom majstrovstiev kraja kráľovnej športov – atletiky. V meraní síl najlepšie uspeli V. Keményová, ktorá získala titul majsterky kraja v hode kriketovou loptičkou a postupuje na majstrovstvá Slovenska do Trnavy.  L. Csomor získal 2. miesto vo vrhu guľou a A. Zacko 3. miesto v hode kriketovou loptičkou. Medaily najlepším pretekárom odovzdávala pani PaedDr. Mária Mračnová – účastníčka OH v Mexiku ( 6. miesto ) a Montreale ( 4. miesto ) v skoku do výšky. Jej osobný rekord v skoku do výšky je 192cm.

Všetkým žiakom gratulujeme a Vanesse budeme držať palce na majstrovstvách Slovenska. 

MK atletiky


Zdravotné hliadky

uverejnené 8. 6. 2016, 11:52 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 8. 6. 2016, 11:53 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V pondelok 6.júna navštívili chlapci a dievčatá 9.A triedy Územný spolok Slovenského Červeného kríža na Miletičovej ulici v Bratislave.  Ešte pred súťažou mladých zdravotníkov sa chceli zdokonaliť v poskytovaní prvej pomoci, predovšetkým v kardiopulmonálnej resuscitácii. Nepriama masáž srdca spolu s umelým dýchaním patrí k základom prvej pomoci, ktoré deti musia ovládať na mestskej súťaži, ktorá bude koncom školského roka.

Zdravotné hliadky


SUDOKU

uverejnené 5. 6. 2016, 9:13 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 6. 6. 2016, 9:26 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

23.mája sa štvorica Monika Szundiová (6.B), Anna Nemessányiová (7.B), Viktória Lamošová (8.C) a Karin Šeboková (9.A) v sprievode pani učiteľky Kúdelovej vybrala na súťaž SUDOKU, ktorú tradične organizuje ZŠ Tupolevova v Petržalke. Dievčatám to lúštilo až tak dobre, že Anička Nemessányiová získala s prehľadom 1.miesto v kategórii 5. - 7.ročník a Karin Šebokovej sa ušlo krásne 4.miesto v kategórii 8. - 9.ročník. Napokon dievčatá zvíťazili i ako družstvo a vyhrali krásne knižky, ktoré si medzi sebou rozdelili.


Vyhodnotenie chemickej olympiády

uverejnené 2. 6. 2016, 13:21 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 2. 6. 2016, 13:40 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V utorok 31.mája sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie krajského kola 52.ročníka Chemickej olympiády. Akcie sa zúčastnili aj  Karin Šeboková a Patrik Lackovič, žiaci 9.A našej školy. Po slávnostnom akte, pri ktorom  RNDr.Helena Vicenová, predsedníčka krajskej komisie CHO odovzdala deťom čestné uznanie pre úspešných riešiteľov nasledovala „Bublinková šou“, ktorú pripravili študenti Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Profesor Ing. Karol Jesenák z katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK  deťom na záver pútavo vysvetlil, čo sú aerogély a aký majú význam. Podujatia sa zúčastnila a všetkým deťom zablahoželala aj Mgr.D.Olenočinová z Okresného úradu Bratislava.

Vyhodnotenie CHO


Starší žiaci sú majstri okresu v ľahkej atletike, ale máme aj výborné individuálne umiestnenia

uverejnené 29. 5. 2016, 13:50 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 29. 5. 2016, 13:51 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

26.5. 2016 sa uskutočnili atletické majstrovstvá na štadióne Mladá garda v Bratislave. Treba pochváliť celé družstvá dievčat a chlapcov, ktorí vydali všetky svoje sily v prospech družstva. Výkony jednotlivých členov družstva sa bodovali podľa atletických tabuliek a po sčítaní všetkých bodov sa určilo umiestnenie celého družstva. Potrebný a osožný je teda každý jeden člen! Najlepšie individuálne výsledky dosiahli :

Lukáš Csomor - 1. miesto vo vrhu guľou

         -  1. miesto v hode kriketovou loptičkou

Vanesa Keményová - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou

Adam Zacko - 2. miesto v hode kriketovou loptičkou

Tomáš Lenghardt - 3. miesto v skoku do diaľky

David Zahradníček - 3. miesto v skoku do výšky

Petra  Gašparová - 3. miesto v skoku do výšky

štafeta chlapcov - 3. miesto (Oravec, Lenghardt, Csomor, Pospech)

Gratulujeme a ďakujeme všetkým žiakom: Vanesa Keményová, Barbora Duranská, Lenka Pecsuková, Petra Gašparová, Dominika Zechmeistrová, Radka Štiffelová, Jennifer Fábryová, Viktória Šarkányová, Nina Grygarová, Adam Pospech, Radovan Braniš, David Zahradníček, Lukáš Csomor, Adam Zacko, Tomáš Lenghardt, Tomáš Kiss, Tomáš Volf, Lukáš Oravec, Kevin Mayer.

LA 2016


1-10 of 41