Archív‎ > ‎Š. rok 2015-2016‎ > ‎

Školský klub detí 2015-2016


deti

Školský rok 2015-2016

               


Vážení rodičia,   dňa 30.6.  bude

prevádzka školského klubu detí do 15,00 hod.       Ďakujeme

(child1) (child1) (child1) (child1) (child1) (child1)                                 

Ponuka celodenných výletov počas letných prázdnin od 1.7. do 15.7.2016

Celodenné výlety sa konajú za každého počasia.                                                                         Príchod do pavilónu ŠKD je každý deň od 7,00 do 8,30 h, okrem plavby po Baťovom kanáli -príchod do 7,45 h.   Všetky výlety sú už obsadené.                 Ďakujeme

Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali každý deň  
ihneď poobede, najneskôr však do 13,30 hod.  alebo od 15,00 hod. / v stredu od 16,00 hod./

Činnosť detí v čase od 14.00 do 15.00 je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. V tomto čase je budova uzamknutá a deti neodchádzajú domov.                   Pani vychovávateľka má svoj výchovný program pre deti  a vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť.     

Každý jeden deň 
/okrem silného dažďa a vetra/
má  vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí
pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže 
na detskom alebo školskom ihrisku. 
Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt vonku /alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie/. 
Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci....ony sa iba hrali a boli šťastné. 
Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, aby boli pri hrách veselé a šťastné.                                                                               Ďakujeme   
 
  
Prevádzka ŠKD  

od 6,00 hod. do 18,00 hod. 

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.                                                                                                                                        
V školskom roku 2015/2016 pracuje v našom ŠKD štrnásť kvalifikovaných vychovávateliek. O viac ako 300 zapísaných žiakov sa stará tvorivý kolektív, ktorý pre deti pripravuje zaujímavé akcie počas celého školského roka.  
 
  
             Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a je spoplatnená.


Pravidelná činnosť ŠKD             
  • celoklubové súťaže-turistické vychádzky
  • mesačné diskohrátky 30.9.-Žlté zábavné popoludnie-KD Vetvár
  • detské výmenné burzy  
  • tematické popoludnia / Športové netradičné popoludnia- 23.9.,  Imatrikulácia prvákov-21.10.,   Noc škriatkov-január16, Deň strašidiel-4.11., Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, MDD, Deň otvorených dverí, Moja mama .../
  • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice-mesačne, /prváci od februára2016/
  • návštevy múzeí, výstav
  • záujmová krúžková činnosť / výtvarné techniky,šikovné ruky,loptové hry,stolný tenis,varenie, modelárstvo,tanečný, prírodovedný.../
  • KURZY : plávania, korčuľovania, lyžovania
  • jarná a letná prázdninová činnosť
Zadelenie vychovávateliek do oddelení:

1.A

I.oddelenie

    

TATIANA PONČÁKOVÁ

:-$(X), :-$(X)      :-$(X) 

1.B

II.oddelenie

DAGMARA ŠVÁBOVÁ

 (radost)(radost)(radost)(radost)           (radost)

1.C

III.oddelenie

ALŽBETA BIELČÍKOVÁ,Bc.

(*)(*)    (*)       (*)(*)   

1.D

IV.oddelenie

   

 PETRA DEBNÁROVÁ

(child1)(child1)(child1)(child1)(child1)

1.E

IV. oddelenie

   


INGRID ŠNIRCOVÁ,Bc.

:^):^)   :-(:-(:-(

2.A   

V.oddelenie

KATARÍNA BREZOVSKÁ

(Z)(Z)(Z)        (Z)(Z)

2.B

VI.oddelenie

KATARÍNA IHELKOVÁ

;-)         ;-)        ;-) ;-) ;-)

2.C

VII.oddelenieZUZANA VÁCLAVOVÁ

(L)(L)  (L)(L)(L)

2.D

VII.oddelenie


ODDELENIE  DELENÉ

(Z)(Z)(Z) 

3.A

VIII.oddelenie

                             

                                  VALÉRIA JUROVATÁ, MGR.        

                  (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)   

  3.B

IX.oddelenie

    


ANDREA HUBAĽOVÁ  

:-$         *-) (clamp)(hello)(L)

      3.C                X.oddelenie

      


LUCIA HUMENSKÁ

(hello)(hello)(hello)          (hello)(hello)


        4.A+5.R.            XI.oddelenie 


ODDELENIE  DELENÉ

:-$:-):-$:-)        :-$:-) 

    4.B        XII.oddelenie 


 ZUZANA LILOVÁ, MGR.    

:-$(clamp)  :-$(clamp)        :-$(clamp)
 

     4.CD            

 XIII.oddelenie 
   

  BEÁTA ADÁMKOVÁ, PHDr.  

:-):-)  :-):-):-)