Archív‎ > ‎Š. rok 2015-2016‎ > ‎Oznamy 2015-2016‎ > ‎

Vzdelávacie poukazy na krúžky

uverejnené 8. 9. 2015, 11:07 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 8. 9. 2015, 11:07 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.


  • Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na činnosť v ŠKD. 
  • Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 
  • Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 16.9. do 15.6., preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok. Z krúžku sa nedá odhlásiť!!! 
  • Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky. 
  • Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem navštevovať.
  • Žiaci môžu navštevovať iba neplatený 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz. 
  • Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 16.9.2015 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku! 

Comments