Archív‎ > ‎Š. rok 2015-2016‎ > ‎Oznamy 2015-2016‎ > ‎

Daruj 2% dane

uverejnené 14. 2. 2016, 7:57 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 2. 2016, 7:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Využite túto možnosť darovania 2%.

Postup pri darovaní 2% dane :

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:
1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára.
2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane
3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty
4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.


Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania
2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,00 eura)
3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa.
4. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň.

Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane treba vypísať II. diel: Údaje o prijímateľovi:

Riadok 15: 30858241/
Riadok 16: Občianske združenie
Riadok 17: Združenie rodičov a priateľov školy
Riadok 18: Podzáhradná
Riadok 19: 51 Riadok 20: 821 07 Riadok 21: Bratislava

O využití vyzbieraných príspevkov rozhodujú zástupcovia rodičov a podporujú tým naše a vaše deti.
 
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za každý príspevok.

Ċ
Miroslav Podzáhradná,
14. 2. 2016, 7:57
Comments