Archív‎ > ‎Š. rok 2015-2016‎ > ‎

Oznamy 2015-2016


Úradné hodiny počas prázdnin

uverejnené 27. 6. 2016, 6:08 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 27. 6. 2016, 6:08 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Riaditeľka školy oznamuje, že úradné hodiny počas hlavných prázdnin sú nasledovné:

Úradné hodiny vedenia školy počas prázdnin:
Piatok:   1.7.  od 9,00 hod. do 11,00 hod.
Streda:   6.7. od  9,00 hod. do 11,00 hod.
Streda:  13.7. od 9,00 hod. do 11, 00 hod.
Streda:  24.8. od 9,00 hod. do 11,00 hod.
Štvrtok: 25.8. od 9,00 hod. do 11,00 hod.
Piatok:  26.8. od 9,00 hod. do 11,00 hod.

                                                                    RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy

Ukončenie odhlášok obedov

uverejnené 13. 6. 2016, 0:41 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 6. 2016, 0:41 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vzhľadom k ukončeniu školského roka 2015/2016 Vám oznamujem, že odhlášky obedov na mesiac jún 2016, je potrebné nahlásiť najneskôr

do piatku – 24.6.2016 do 14,00 hodiny. 

Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy bude možné prevziať iba do obedárov. Žiadam rodičov stravujúcich sa žiakov, ktorí od septembra
nebudú navštevovať túto školu, aby oznámili čísla účtov v tvare IBAN, na ktoré budú preplatky zo stravy vrátené bankovým prevodom.

Mail – lnovotna@zspodzaba.sk

Za pochopenie ďakujem,                            RNDr. Lýdia Novotná, vedúca ŠJ 
                      

                          

 

Zoznam prijatých žiakov do 1. ročníka na šk.r.2016-2017

uverejnené 15. 5. 2016, 22:21 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 17. 5. 2016, 5:41 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Bániková Tereza
Beníková Viktória
Bieliková Nela
Biharyová Vanessa
Blahová Romana
Blaško Peter
Bôžik Richard
Burdová Bianka
Csudaiová Rebecca
Čekeiová Melánia
Drobná Lesana
Fábry Lukáš
Farahat Sara
Forlí Oliver
Funtaľ Ondrej
Geschnábelová Sofia
Grygarová Tamara
Hakoš Adrian
Hambálková Laura
Hambálková Sofia
Herda Adam
Hromek Dávid
Hrošová Lívia
Hrušovská Saša
Jančo Patrik
Jančulová Simona
Juhos Šimon
Kanávor Richard
Kantimoiris Sofia
Keményová Ella
Kolembus Peter
Koller Ladislav
Kopásek Matej
Kotuliak Peter
Kovac Viktória
Kováč Lukáš
Kováčová Laura
Kožík Jakub
Kramárová Timea
Krátky Jakub
Kunert Filip
Kuriš Aleksandar
Kürthová Sofia
Kusovská Klára
Lazarčíková Emma
Lopúchová Emma
Lukáč Richard
Magomedov Artur
Majerčáková Nataša
Marázová Martina
Marták Michal
Masopust Martin
Meňhart Timotej
Mundi David
Nagy Jakub
Nečeda Oskar
Pješčák Tereza
Podobová Nikola
Polgárová Rebeca
Považan Andrej
Révayová Sofia
Rigóová Sofia
Sárková Sára
Sikorová Liana
Sivák Tomáš
Strnádlová Simona
Šalková Lenka
Štorová Sofia
Štulrajter Jakub
Švehla Matej
Tarabová Marianna
Török Marek
Urbanová Alexandra
Varga Benjamín
Wolfová Alexandra

Výsledky Testovania 9

uverejnené 12. 5. 2016, 6:19 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 12. 5. 2016, 6:19 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Nie je to tak dávno, čo naši deviataci písali Testovanie 9 / známe pod názvom Monitor /. Vtedy sme im želali chuť do práce a dobré výsledky. Naše prianie sa stalo skutočnosťou. V školskom roku 2015/2016 dosiahli žiaci 9. A a 9.B triedy veľmi dobré výsledky i v porovnaní s celoštátnym priemerom. Cesta k nim nebola jednoduchá. Obe triedy prišli o vynikajúcich žiakov v 5. a 8. ročníku, keď sa viacerí z ich spolužiakov rozhodli študovať na osemročných a bilingválnych gymnáziách. Všetci zostávajúci žiaci zmobilizovali svoje sily a vďaka starostlivej príprave pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a matematiky dokázali podať dobrý výkon. Svedčí o tom aj to, že v oboch predmetoch sme mali žiačky, ktoré vypracovali test na 100 %
Dúfajme, že výsledky, ktoré naši žiaci dosiahli, sa stanú jedným z kľúčov, ktorými si otvoria brány stredných škôl.

Výsledky testovania 9:

slovenský jazyk              celoslovenský priemer :      62,6%
                                         úspešnosť školy :                74,1 %

matematika                      celoslovenský priemer :     52,8 %
                                          úspešnosť školy :              67,2 %

Výsledky volieb do Rady školy

uverejnené 24. 4. 2016, 22:56 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 4. 2016, 22:56 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Všetkým rodičom ďakujeme za spoluprácu pri voľbe do rady školy. Z 27 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 24 platných a 3 neplatné. 
Do rady školy si rodičia zvolili 4 kandidátov:

1. Renáta Führichová      11 hlasov
2. Zuzana Némethová       7 hlasov
3. Bc. Michaela Danišová 7 hlasov
4. Katarína Zacharová       6 hlasov

Zvoleným kandidátkam gratulujeme a želáme veľa úspechov pri práci.
                                                               Alena Bednárová, predsedkyňa rady školy


Zápis do 1. ročníka

uverejnené 20. 4. 2016, 10:31 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 4. 2016, 10:31 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V piatok a v sobotu 15. a 16. apríla sa naša škola otvorila pre malých predškolákov, ktorí sa prišli zapísať do školy. Vítali ich upravené triedy, usmiate pani učiteľky a vychovávateľky. 
Deti museli preukázať svoju šikovnosť v kresbe postavičky, domčeku a vo vyriešení neľahkých úloh. Ich školskú zrelosť preverili rozhovorom zase pani učiteľky, ktoré si všímali ich reč, grafomotorický prejav, sociálne aj vedomostné znalosti a zručnosti. Väčšina detí - ale preukázala, že sú do školy zrelé, šikovné a môžu v septembri zasadnúť do školských lavíc.
Do 1. ročníku sme tento rok zapísali 100 predškolákov. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a zapísali svoje deti na našu školu. No bohužiaľ z kapacitných dôvodov nebudeme môcť vyhovieť všetkým.

Zápis do 1. ročníka  

Testovanie 9

uverejnené 7. 4. 2016, 11:02 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 7. 4. 2016, 11:53 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

6. apríla kráčalo 45 deviatakov do školy so zmiešanými pocitmi. Tento deň bol úplne iný ako ostatné. 
Očakávalo ich Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka známe pod názvom Monitor. Strach a stres sa miešali zo zvedavosťou. Keď úderom ôsmej hodiny zasadli do lavíc a otvorili testy, ostalo už len sústredenie sa na prácu a snaha obstáť čo najlepšie. Testovaniu predchádzal projektový týždeň, keď si pod vedením vyučujúcich matematiky a slovenského jazyka zopakovali učivo 2. stupňa a overili si svoje vedomosti na testoch obsahom a formou pripomínajúcich úlohy z Testovania. 

Počasie prialo, deň bol pekný, optimistický. Dúfame, že také budú i výsledky. Veď naši deviataci , ktorí sú už jednou nohou na stredných školách ich budú potrebovať.

Testovanie 9


Učitelia známkovali učebnice. Niektorým by dali aj štvorku.

uverejnené 19. 3. 2016, 3:40 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 19. 3. 2016, 3:40 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Učitelia známkovali učebnice. Niektorým by dali aj štvorku
Učebnicové problémy sa nepodarilo vyriešiť piatim šéfom rezortu.
15. 03 2016 19:51 | BRATISLAVA/Andrea Šprochová

Viete, z akých učebníc sa učia naše deti? Podľa učiteľov sú zlé. Napríklad matematika v základných školách by to podľa nich ledva vytiahla na trojku. Problém je, že ak si chcú vybrať iné, musia to zaplatiť rodičia. Za pravdu im teraz dali aj analytici pri ministerstve školstva.
Zalistovali sme si v matematike. „Niektoré úlohy sú formulované veľmi zložito. Sčítacia pyramída, pri ktorej musí byť výsledok väčšie číslo ako je dole, tu je to naopak- Tento príklad je preto nevypočítateľný," hovorí učiteľka Denisa Kuchárová.

Učitelia hodnotili matematiku vo všetkých ročníkoch. Zle dopadla skoro pre celý 2. stupeň. Keby mali oznámkovať knihy, ktoré do škôl posiela štát, niektoré by si vraj zaslúžili aj štvorku. Ako obstáli ďalšie knihy ministerstvo školstva zatiaľ nechce zverejniť. Štátni analytici však v učebniciach majú jasno, vydali vlastnú štúdiu. „Za najväčšie výzvy učebnicového systému považujeme otáznu kvalitu niektorých učebníc, ako aj obmedzenú možnosť výberu z viacerých učebníc," vysvetľuje riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky Matej Šiškovič.

Štát síce ponúka na každý predmet jednu učebnicu bezplatne, problém je, že mnohým učiteľom nevyhovuje. „Na začiatku školského roka prosíme rodičov, či by boli ochotní kúpiť učebnice, ktoré zlepšujú pracovný proces," povedala nám učiteľka Andrea Bachratá.
Analytici odporúčajú, aby štát ponúkal školách viac kníh na výber bez platenia alebo nech na ne štát aspoň prispeje tak, ako pri angličtine. „Po tom, čo ministerstvo školstva dalo školám možnosť vybrať si z viacerých učebníc angličtiny, malo v pláne otvoriť učebnicový trh pre ďalšie," vysvetlila hovorkyňa rezortu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

To už nestihlo. Úplne nezmizol ani problém s dodávkou kníh. Vlani si školy objednali vyše 3,5 milióna kusov. Dostali tretinu. Šéf školských analytikov hovorí, že to nemusí byť až tak zlé ako sa na prvý pohľad zdá.
„Ministerstvo nemá evidenciu, aké učebnice sú v školách, či všetky požiadavky sú oprávnené," dodala.
Prísnejšie kritériá na učebnice a viac kníh na výber, tak aby rodičia už neplatili. Budúci minister už má pripravenú analýzu. Otázne je, či sa ňou bude riadiť. Učebnicové problémy sa nepodarilo vyriešiť piatim šéfom rezortu.

http://www.tvnoviny.sk/domace/1822780_ucitelia-znamkovali-ucebnice-niektorym-by-dali-aj-stvorku

Upozornenie návštevníkov areálu školy

uverejnené 14. 3. 2016, 1:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 3. 2016, 1:22 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Upozorňujeme všetkých návštevníkov areálu základnej školy, že v našom areáli je:

- Prísny zákaz vodenia psov, aj ich voľný pohyb

- Zákaz vjazdu na bicykloch a bicyklovanie sa po areáli

- Zákaz vstupu detí do pieskoviska, ktoré slúži ako doskočisko


Prosíme všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uvedené pokyny. Ďakujeme za pochopenie.

Výzva na voľby členov rady školy

uverejnené 29. 2. 2016, 5:30 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 29. 2. 2016, 5:30 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vec: Výzva na voľby členov rady školy

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice ako zriaďovateľ Základnej školy Podzáhradná 51, Bratislava, podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u 

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole Podzáhradná 51, Bratislava

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.
Voľby členov rady školy v termíne zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov mestskej časti rozhodne zriaďovateľ.

                                                                              PhDr. Alžbeta Ožvaldová

                                                                                               starostka
 

1-10 of 25