Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku

uverejnené 17. 11. 2015, 2:51 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 17. 11. 2015, 2:51 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 9.11.2015 v rámci Týždňa vedy a techniky navštívili triedy 8.A pod vedením p.u. Kajabovej a 8.C pod vedením p.u. Palčekovej Múzeum výpočtovej techniky, ktoré sa nachádza v areáli Slovenskej akadémie vied. Žiakov múzeom previedol Ing. Štefan Kohút, držiteľ Ceny SAV za popularizáciu vedy. Pripravil im pútavé rozprávanie o histórii informatiky na Slovensku. Ukázal im a vysvetlil fungovanie prvého slovenského počítača z roku 1958, ktorý navrhol priekopník tejto vedy na Slovensku prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., spoluzakladateľ a dlhoročný riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky (dnes Ústav informatiky) SAV. Žiaci videli všetkých predchodcov dnešných počítačov vyrábaných na území Slovenska, médiá, pomocou ktorých sa už vyše 50 rokov spracúvajú a uschovávajú informácie, ukážky prvej počítačovej grafiky a mnoho ďalšieho. Dozvedeli sa, ako vznikli pojmy MODEM, BIT, prečo a ako počítače používajú dvojkovú sústavu.

exkurzia INF


Comments