Vlastivedná exkurzia: Remeslo má zlaté dno

uverejnené 22. 6. 2016, 4:53 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 6. 2016, 5:38 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 21.6. sa žiaci 4.B triedy zúčastnili vlastivednej exkurzie v Starej radnici. V rámci vzdelávacieho programu Remeslo má zlaté dno sa dozvedeli o minulosti Bratislavy a jej spätosti s cechovými organizáciami. Pani rektorka im porozprávala o práci a zvyklostiach remeselníkov. Hravou a zrozumiteľnou formou sa dozvedeli o majstroch i tovarišoch s použitím makiet zbierkových predmetov. V jednotlivých expozíciách si prezreli výrobky jednotlivých remeselníkov. Potom sa zahrali na majstrov i tovarišov a vyrábali dary pre panovníka. A ako správni členovia remeselníckeho cechu získali za svoje výrobky výučné listy.

Vlastivedná exkurzia 4.B


Comments