Vianočná výzdoba tried- súťaž 1. stupňa

uverejnené 16. 12. 2015, 10:17 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 16. 12. 2015, 10:17 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Všetky triedy 1. stupňa sa zapojili do súťaže: O najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu. Hodnotenie prebehlo v stredu 16.12. za účasti p. zástupkyne Fajnorovej a poroty- zloženej zo zástupcov štvrtákov. Porota zhodnotila, že bolo veľmi ťažké vybrať víťaza, lebo každá trieda bola niečím výnimočná. Nakoniec sa zhodli na nasledovnom rozhodnutí:

1. miesto: 2.B
2. miesto: 1.B
3. miesto: 4.C a 3.B

Víťazom gratulujeme a všetkým šikovným deťom, pani učiteľkám a pani vychovávateľkám ďakujeme za spoluprácu.

Vianočná výzdoba triedComments