SHMÚ

uverejnené 20. 6. 2016, 13:20 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 20. 6. 2016, 13:20 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili exkurzie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave
Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ  monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie. 

SHMU 2016


Comments