Rodič pred tabuľu v 4.C

uverejnené 18. 11. 2015, 0:33 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 11. 2015, 0:33 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
4.C odštartovala náš nový projekt 1. stupňa: "Rodič pred tabuľu". Pani učiteľky majú možnosť zavolať do školy- na vyučovaciu hodinu rodiča, ktorý má zaujímavé povolanie a zároveň je obsahom vzdelávania žiakov na 1. stupni a rodič tak môže atraktívne odučiť a prezentovať svoje povolanie.
Otecko Jakuba Žuffu prišiel žiakom porozprávať, premietnuť a ukázať niečo o našom známom- neznámom susedovi - "Slovnafte".
To, že ich táto pútavá hodina zaujala aj poučila, nás presvedčil aj záverečný test, ktorý žiaci zvládli na výbornú.
Ako spomienku na tieto dve zaujímavé vyučovacie hodiny dostal každý žiak balíček s darčekovými predmetmi s logom Slovnaftu.
Ďakujeme p. Žuffovi a dúfame, že takýchto rodičov budeme mať viac.

Rodič pred tabuľu 4.CComments