Školská atletická olympiáda

uverejnené 29. 9. 2015, 10:11 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 29. 9. 2015, 10:19 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 23. a 24. septembra  sa na našej škole organizoval  už druhý ročník školskej atletickej olympiády o najšportovejšiu triedu 1. stupňa. Každú triedu, okrem 1.ročníkov- reprezentovali  3 chlapci a 3 dievčatá. Súťažilo sa v štyroch disciplínach – skok do diaľky z miesta, hod tenisovou loptičkou na cieľ, skok znožmo na švihadlách  a beh - formula .

Hodnotili sme každé ročníky oddelene, takže vznikli 4  kategórie. Prvú kategóriu zastupovali triedy 1.ročníka,  druhú kategóriu triedy  2. ročníka,  tretiu  kategóriu triedy 3. ročníka a štvrtú kategóriu reprezentovali štvrtáci. A tu sú výsledky:

               

1.kategória2.kategória 3.kategória 4.kategória
 1.miesto: 1.B 1.miesto: 2.D 1.miesto: 3.A 1.miesto:4.A
 2.miesto: 1.A 2.miesto: 2.A 2.miesto: 3.B, 3.C 2.miesto: 4.C
 3.miesto: 1.C 3.miesto: 2.C  3.miesto: 4.D
    

Výhercom srdečne blahoželáme, ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom , pani učiteľkám 1. stupňa za bezproblémový priebeh, súťažiacim za skvelé športové výkony a tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku školskej atletickej olympiády.


Školská atletická olympiáda
                                        

Comments