Polročné hodnotenie na 2.stupni

uverejnené 2. 2. 2016, 10:51 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 2. 2. 2016, 10:51 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
29 január bol pre žiakov slávnostný deň. Vydával sa Výpis klasifikácie prospechu a správania. Väčšina žiakov sa tešila z výborných výsledkov svojho snaženia. Pred nimi je ešte druhý polrok plný práce a námahy aby aj koncoročné vysvedčenie bolo dôvodom na radosť.

ukoncenie 1.polrok


Comments