Návšteva predškolákov z MŠ Latorickej

uverejnené 23. 5. 2016, 10:54 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 23. 5. 2016, 10:58 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Budúci prváci- teraz ešte predškoláci z MŠ na Latorickej ulici sa prišli pozrieť do našej veľkej školy na to, čo ich čaká už v septembri.
Prváci z 1.C pod vedením p. učiteľky Evičky Krabáčovej im ukázali, čo sa za školský rok v prváckych laviciach naučili. Škôlkári spolu s prvákmi pomáhali Ferdovi Mravcovi plniť úlohy, za čo ich potom prváci darovali ručne vyrábaných cukríkových Ferdov.

A pozrite sa, ako spolupracovali :

Otvorená hodina pre predškolákov
Comments