Mochovce

uverejnené 22. 10. 2015, 10:05 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 22. 10. 2015, 10:07 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V utorok 20.októbra navštívili chlapci a dievčatá 9.ročníka našej školy jadrovú elektráreň Mochovce, ktorá sa nachádza medzi mestami Nitra a Levice. S výstavbou atómovej elektrárne sa začalo v roku 1982 na mieste rovnomennej bývalej obce. V roku 1988 bolo rozhodnuté o zmene pôvodného systému riadenia a kontroly, čo predlžilo výstavbu, ktorá bola v roku 1991 z finančných dôvodov zastavená a pokračovala až v roku 1995. Vzhľadom na stále menšie zásoby fosílnych palív majú jadrové elektrárne nezastupiteľné miesto pri výrobe elektriny. Pri ich prevádzke sa do ovzdušia nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, čo prispieva k ochrane životného prostredia. Pri výstavbe jednotlivých blokov sa sústavne zvyšovala bezpečnosť prevádzky, projekt spĺňa alebo aj dokonca prekračuje súčasné medzinárodné bezpečnostné požiadavky. V úvode exkurzie boli žiaci oboznámení s históriou a významom elektrárne, potom nasledoval film o vzniku planéty a vývoji života na Zemi. Potom si deti prezerali expozície, ktoré zaujímavou formou ukazovali prevádzku a výrobu energie, videli zmenšený reaktor a palivové kazety. Akciu ukončili jazdou autobusom cez priestory elektrárne, pri ktorej sa oboznámili  s bezpečnostnými opatreniami pri vstupe a odchode z areálu a boli aj v blízkosti chladiacich veží. Exkurzia, z ktorej si deti odniesli veľa poznatkov bola veľmi zaujímavá.

Mochovce


Comments