Koniec školského roku

uverejnené 6. 7. 2016, 23:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 6. 7. 2016, 23:52 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Školský rok ubehol ako voda a sú tu opäť prázdniny, na ktoré sa tešia nielen deti, ale aj pedagógovia. Ako každý rok, tak aj tento sa 30.júna učitelia, žiaci a niektorí rodičia zišli na školskom dvore, aby sa – okrem deviatakov - na dva mesiace rozlúčili. Paniriaditeľka RNDr. A. Heldová odovzdala úspešným žiakom knihy a diplomy. Žiaci boli ocenení za reprezentáciu školy v športe, v recitačných súťažiach alebo olympiádach. Na záver bola udelená špeciálna cena - cena riaditeľky školy - za výborné výsledky počas školskej dochádzky a za šírenie dobrého mena školy - Karin Šebokovej z 9.A Deviataci preukázali svoje vedomosti v testovaní a veríme, že na dobrých vedomostných základoch, ktoré získali na našej škole, budú stavať ďalšie na strednej škole. Želáme im veľa úspechov.

Všetkým, či už pedagogickým pracovníkom alebo žiakom, zaželala pani riaditeľka príjemné prázdniny, veľa oddychu, aby sme sa mohli v septembri opäť stretnúť.

Posledný deň v školeComments