Komparo 2016

uverejnené 8. 5. 2016, 3:18 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 8. 5. 2016, 3:18 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vo štvrtok 5. mája sa naši štvrtáci zúčastnili celoslovenského testovania KOMPARO 4. Svoje vedomosti ukázali v písaní 2 testov, z matematiky a štúdijných predpokladov a zo slovenského jazyka, prírodovedy a vlastivedy. Keďže mnohí nemajú skúsenosti s testovaním a v 5. ročníku ich čaká povinné Testovanie 5 organizované štátnymi organizáciami, bolo toto "cvičné" testovanie akousi zručnosťou, skúškou na to, aby si precvičili nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti s písaním testov.
Každý žiak dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si musí ešte zopakovať.
 
Podrobné výsledky jednotlivých žiakov budú zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk najneskôr v stredu 25. mája 2016. Následne- cca 17. júna 2016 budú na školu zaslané písomné materiály s podrobnými výsledkami školy a správu s celkovými výsledkami pre žiakov.

Komparo


Comments