iBobor

uverejnené 17. 11. 2015, 3:38 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 17. 11. 2015, 3:38 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Tento rok sa obľúbenej informatickej súťaže iBobor zúčastnil rekordný počet našich žiakov. Skoro 200 žiakov druhého stupňa si chcelo precvičiť a s ostatnými žiakmi porovnať svoje logiké uvažovanie. V rámci Slovenska sa súťaže zúčastnilo 66 843 žiakov z 982 škôl. Kadeti (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažili v stredu 11.11. a benjamíni (5. - 7. ročník) vo štvrtok 12.11. Úlohy boli rozdelené do troch úrovní (ľahké, stredné a ťažké), čomu odpovedali získané body za ich splnenie. Svoju úlohu zohrávala aj zvolená taktika súťažiacich, pretože za nesprávne odpovede sa im body odčitovali, teda museli zvážiť, či sa im oplatí riskovať alebo bude lepsie na úlohu neodpovedať. Dôležité tiež bolo správne si rozložiť vymedzený čas. Hned po ukončení súťaže žiaci videli svoje výsledky, no čakáme ešte na celkové vyhodnotenie.

iBobor 2015


Comments