E-TESTOVANIE

uverejnené 13. 10. 2015, 12:15 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 13. 10. 2015, 12:15 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania si naši žiaci v rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania v dňoch 6.10. – 9.10.2015 vyskúšali svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. V utorok a v piatok sa testovaniu venovali šiestaci. Slovenský jazyk bol zameraný na čítanie s porozumením, po kratších a dlhších textoch nasledovali otázky s výberom odpovede. Pri riešení úloh z matematiky si žiaci precvičili logické myslenie a viaceré príklady boli pre nich hlavolamom. V stredu a vo štvrtok sa chopili klávesníc naši deviataci. Mali možnosť otestovať si svoje vedomosti pred národným Testovaním 9. Predbežné výsledky sa žiaci dozvedeli hneď po ukončení testov. V rámci tohto projektu si preverili svoju úroveň vedomostí a zručností z oblasti štatistickej, finančnej, matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti aj niekoľkí žiaci 8.C triedy.

etestovanie


Comments