Didaktické hry

uverejnené 10. 5. 2016, 23:30 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 5. 2016, 2:29 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Žiaci 1. stupňa sa 5. mája zúčastnili branného cvičenia- didaktických hier v prírode. Čakalo na nich množstvo úloh, súťaží, ktoré zvládli ny výbornú. 

Žiaci tretích ročníkov sa dňa 5.5. 2016 zúčastnili didaktických hier, ktoré prebiehali vo Vrakunskom lesíku a pozostávali zo štyroch stanovíšť.Na prvom stanovišti sa žiaci oboznámili s dopravnou zdravotnou výchovouŽiaci sa zoznámili s pravidlami cestnej premávky, spoznávali základné dopravné značky a hodnotili rôzne dopravné situácie na základe obrázkov.Dozvedeli sa o výbave samotnej lekárničky, spôsobe podania prvej pomoci pri zlomeninách, uštipnutí hadom, správny postup pri volaní rýchlej zdravotnej služby. Prakticky si žiaci vyskúšali fixovanie ruky a nohy pri poranení.

Na druhom stanovišti, ktoré bolo zamerané na riešenie mimoriadnych situácii – na protipožiarnu a civilnú ochranu – sa žiaci naučili ako môže vzniknúť požiar, čo robiť, ak sa vyskytne požiar, ako a čím ho môžeme uhasiť. Porozprávali sme sa aj o rôznych hasiacich prístrojoch taktiež o oblečení, výzbroji hasičov.  Zopakovali sme si dôležité telefónne čísla a povedali sme si aj to, aké údaje je dôležité zahlásiť v prípade volania na tiesňové linky. Naučili sme sa aj to, čo znamená ak zaznejú sirény, čo v takom prípade treba robiť, aké sú rozdiely medzi rôznymi druhmi sirén. Nakoniec sme si vyskúšali prejsť zamoreným územím, rýchlo sa obliecť – vyzliecť a aj beh po spiatky.

Na treťom stanovišti – športové hry - boli pre deti pripravené rôzne disciplíny – slalom pomedzi stromy, hod loptou na cieľ, skok cez švihadlo, beh na 30 m, skok do diaľky.

 Posledné stanovište pozostávalo z voľných pohybových hier v prírode, kde žiaci mali možnosť zahrať si futbal, naháňačku s pravidlami a iné pohybové hry. 

Deti sa s  veľkou chuťou pustili do športovania, niektoré vládali viac, niektoré menej, ale podstatné bolo disciplíny vyskúšať. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, a utužiť si zdravie na čerstvom vzduchu.To sa nám podarilo a zostal nám aj čas na vyšantenie sa na novovybudovanom ihrisku vo Vrakunskom lesoparku.

 

Didaktické hry 2016

Comments