Deň učiteľov u pani starostky

uverejnené 7. 4. 2016, 1:37 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 4. 2016, 1:37 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenené aj naše pani učiteľky a vychovávateľky starostkou mestskej časti.
Za dlhoročnú, tvorivú a efektívnu prácu si z rúk pani starostky prevzali toto ocenenie:
Mgr. Adriana Matušiková za 1. stupeň
Mgr. Vladimíra Ondrušová za 2. stupeň
PhDr. Beáta Adámková za pani vychovávateľky

Oceneným učiteľkám gratulujeme a ďakujeme za ich záslužnú činnosť pre našu školu. 

Deň učiteľov


Comments