Aktivity k mesiacu knihy na 1. stupni

uverejnené 30. 3. 2016, 9:33 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 4. 2016, 1:25 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Tak ako každý rok- je mesiac marec venovaný knihám, spisovateľom, čítaniu. Aj tento školský rok sa žiaci na 1.stupni venovali rôznym aktivitám, projektom, súťažiam. 

Prváci si prezreli prezentáciu o detských spisovateľoch, zahrali sa na ilustrátorov kníh, vyrábali si vlastné knižky, riešili rôzne úlohy o knihách v matematike a zorganizovali si súťaž v prednese prózy a poézie.
Druháci sa na projektovom vyučovaní venovali problematike- ako vzniká kniha, zahrali sa na ilustrátorov, na tvorivom písaní sa venovali knižke: Danka a Janka, riešili test z literatúry, prezentovali si svoju najobľúbenejšiu knihu, zorganizovali si kvíz o detských spisovateľoch, prepisovali a krstili svoje vlastné knihy, na internete odpisovali úryvky z kníh a vkladali do nich obrázky z internetu, na výtvarnej výchove maľovali svojho najobľúbenejšieho knižného hrdinu.
Tretiaci na literatúre opisovali svojho literárneho hrdinu, učili sa ako vzniká kniha, vyrábali si záložky do kníh, písali si čitateľské denníky, spoločne čítali vybranú detskú literatúru na pokračovanie zo školskej knižnice, riešili pexeso s literárnymi pojmami, prezentovali svoje obľúbené knihy  a podobne.
Štvrtáci si zorganizovali kvíz o knihách, knižný bazár, čítali po pani učiteľke: Opakuj po mne, pracovali s detskými časopismi, výtvarne navrhovali obal na knihu, rozprávali sa o detstve Mateja Hrebendu a podobne.
Na škole sme zorganizovali školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a predajnú výstavu detských kníh.
Pochvala patrí nielen deťom, ale aj pani učiteľkám, ktoré zaujímavé a tvorivé aktivity pre deti zorganizovali.

Mesiac knihy


Comments