Archív‎ > ‎Š. rok 2014-2015‎ > ‎

Školský klub detí 2014-2015


deti

Školský rok 2015-2016

               


RODIČIA, POZOR !


PREVÁDZKA  ŠKD :  

STREDA  2.9. 

Prvé ročníky od 8,00 hod. do 11,00 hod. 

Druhé až piate ročníky od 11,00 hod. do 16,00 hod.


OZNAMY PRE RODIČOV:

Každý jeden deň 
/okrem silného dažďa a vetra/
má  vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí
pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže 
na detskom alebo školskom ihrisku. 
Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt vonku /alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie/. 
Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci....ony sa iba hrali a boli šťastné. 
Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, aby boli pri hrách                                                    veselé a šťastné.                                                                  
                                                                                                                         Ďakujeme  


                Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali každý deň  ihneď poobede,                         najneskôr však do 13,30 hod.  alebo od 15,00 hod. / v stredu od 16,00 hod./

Pani vychovávateľka má svoj výchovný program pre deti  
a vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť. 
             Ďakujeme za pochopenie

                     


Prevádzka ŠKD  

od 6,00 hod. do 18,00 hod. 

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.                                                                                                                                         V školskom roku 2015/2016 bude pracovať v našom ŠKD štrnásť kvalifikovaných vychovávateliek. O viac ako 300 zapísaných žiakov sa bude starať tvorivý kolektív, ktorý pre deti pripraví zaujímavé akcie počas celého školského roka.  
 
  
             Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a je spoplatnená.

Zadelenie vychovávateliek do oddelení:

1.A

I.oddelenie

    

KATARÍNA BREZOVSKÁ

1.B

II.oddelenie

EVA KRABÁČOVÁ, MGR.

 

1.C

III.oddelenie

ZUZANA VÁCLAVOVÁ

1.D

IV.oddelenie

   

ALŽBETA BIELČÍKOVÁ,Bc

2.A

V.oddelenie

DAGMARA ŠVÁBOVÁ

2.B

VI.oddelenie

ANDERA HUBAĽOVÁ  

2.C

VII.oddelenie


TATIANA PONČÁKOVÁ

3.AD

VIII.oddelenie


VALÉRIA JUROVATÁ, MGR.

3.BD

IX.oddelenie

                                         PETRA DEBNÁROVÁ

      3.CD                

  X.oddelenie

BEÁTA ADÁMKOVÁ, PhDr.

       4.AC              

 XI.oddelenie 
           

HELENA MANDLIOVÁ

   4.BC

XII.oddelenie

   

       

ZUZANA LILOVÁ,MGR.    

          

ŠKD má 
14 oddelení  

  

                                                                                                               

K 5.9. je zapísaných 

....... detí  

 VEDÚCA VYCHOVÁVATELIEK :         

ALENA BEDNÁROVÁ  

 
Pravidelná činnosť ŠKD             
  • celoklubové súťaže
  • mesačné diskohrátky
  • detské výmenné burzy
  • tematické popoludnia / Športové netradičné popoludnia, Imatrikulácia, Noc škriatkov, Deň strašidiel, Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, MDD, Deň otvorených dverí, Moja mama .../
  • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice
  • návštevy múzeí, výstav
  • záujmová krúžková činnosť / výtvarné techniky,šikovné ruky,loptové hry,stolný tenis,varenie, modelárstvo,tanečný, prírodovedný.../
  • KURZY : plávania, korčuľovania, lyžovania
  • jarná a letná prázdninová činnosť
Podstránky (1): Akcie 2014-2015