Archív‎ > ‎Š. rok 2014-2015‎ > ‎9. ročník‎ > ‎

9.C

Triedna učiteľka: Mgr. Zlatica Murgašová
Barci Peter
Bikkyová Barbora
Birková Dominika
Bodnár Richard
Daňko Samuel
Drobný Frederik

Gombkötö Mário
Grossmanová Lucia
Hosmaj Michal
Jákicsová Mária
Jarošová Dominika
Jureková Simona


Klikáčová Hana
Szundiová Lucia
Šarudyová Daniela
Šmálik Dávid
Vaňušaniková Jana
Zahoran Viktor
Comments