Archív‎ > ‎Š. rok 2013-2014‎ > ‎

Školský klub detí 2013-2014

deti

        Školský rok   2013-2014  

 Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali každý deň  ihneď poobede, najneskôr do 13,30 hod.  alebo od 15,00 hod. / v stredu od 16,00 hod./

Pani vychovávateľka má svoj výchovný program         pre deti  a vašim individuálnym príchodom rušíte        jej výchovnú činnosť. 
             Ďakujeme za pochopenie

Všetkým deťom želáme krásne a bezpečné prázdniny a rodičom ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na budúci školský rok 2014-2015.     Pani vychovávateľky ŠKD


Letná prázdninová činnosť od 30.6. do 11.7.2014


                              O Z N A M Y  
  Celodenný výlet sa koná za každého počasia. Bude prispôsobený počasiu. 
                                                                                                                                             
1/ Každý účastník bude mať prefotený preukaz poistenca.
2/ Prevádzka letnej prázdninovej činnosti je od 7,00 hod. Návrat z výletov do 16,00 h 
3/ Žiaci si so sebou prinesú: prezúvky, celodennú stravu, pitie najmenej v 2 umelohmotných fľašiach, hodinové lístky na MHD
4/ Deti prosíme obliekať podľa počasia - športové oblečenie a tenisky / nie  sandále  a dáždnik! /
5/ Odporúčame joging.súpravu+krátke nohavice, tričko, okuliare, šiltovka, športový vak na chrbát / nie igel.tašky, tašky na rameno !/ Nezabudnite na opaľovacie krémy a repelenty !
6/ Prihláste svoje dieťa min. na jeden celý týždeň.  Prihlášku a poplatky poslať najneskôr do 13.6.
7/ V prípade akýchkoľvek otázok, choroby môžete dieťa odhlásiť na tel.: 0903474723 -p.Bednárová /deň vopred/. Bohužiaľ poplatok za obj.aut.a poistenie sa nevracia.


                       

                                                    

Pravidelná činnosť ŠKD             
  • celoklubové súťaže
  • mesačné diskohrátky
  • detské výmenné burzy
  • tematické popoludnia / Športové netradičné popoludnia, Imatrikulácia, Noc škriatkov, Deň strašidiel, Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, MDD, Deň otvorených dverí, Moja mama .../
  • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice
  • návštevy múzeí, výstav
  • záujmová krúžková činnosť / výtvarné techniky,šikovné ruky,loptové hry,stolný tenis,varenie, modelárstvo,tanečný, prírodovedný.../
  • KURZY : plávania, korčuľovania, lyžovania
  • jarná a letná prázdninová činnosť


Prevádzka ŠKD  

od 6,00 hod. do 18,00 hod.

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.                                                                                                                                     V školskom roku 2013/2014 pracuje v našom ŠKD dvanásť kvalifikovaných vychovávateliek. O viac ako 270 zapísaných žiakov sa stará tvorivý kolektív, ktorý pre deti pripravuje zaujímavé akcie počas celého školského roka. 
 
 
             Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a je spoplatnená.

Zadelenie vychovávateliek do oddelení:

1.A

I.oddelenie

   

DAGMARA ŠVÁBOVÁ

1.B

II.oddelenie

ZUZANA VÁCLAVOVÁ

 

1.C

III.oddelenie

TATIANA PONČÁKOVÁ

2.A

IV.oddelenie

VALÉRIA JUROVATÁ

2.B

V.oddelenie

PETRA DEBNÁROVÁ

2.C

VI.oddelenie


EVA KRABÁČOVÁ, MGR.

2.D

VII.oddelenie


KATARÍNA BREZOVSKÁ

3.A

VIII.oddelenie

HELENA MANDLIOVÁ

3.B

IX.oddelenie

ZUZANA LILOVÁ,MGR.   

         3.C               

  X.oddelenie

ALENA BEDNÁROVÁ

          4.A             

 XI.oddelenie

  

ALŽBETA BIELČÍKOVÁ,Bc.

 
 4.B

  

BEÁTA ADÁMKOVÁ, PhDr.

         

ŠKD má
12 oddelení 

 

265 detí

  VEDÚCA VYCHOVÁVATELIEK :  ALENA BEDNÁROVÁ      
         
                 

      

Podstránky (1): Akcie 2013-2014
ć
Miroslav Podzáhradná,
2. 12. 2013, 12:21