Vyhodnotenie Všetkovedka

uverejnené 24. 2. 2013, 7:30 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 26. 2. 2013, 6:09 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
5.decembra si vyskúšali tretiaci, štvrtáci aj piataci svoje vedomosti z rôznych oblastí nášho života. Do vedomostnej celoslovenskej súťaže sa zapojilo 33 žiakov z našej školy. V rámci celého Slovenska sa do súťaže zapojilo až 6 577 detí. Naši žiaci sa umiestnili v silnej konkurencii na výborných miestach a až 12 žiakov získalo titul "Všetkovedka".

Najúspešnejší tretiaci: S.Kotásek /3.A/, T.Fakla, A.Kirčák, J.Holúbek, J.Záhradníček /3.B/

Najlepší štvrtáci: M.Koller/4.B/, P.Rakšány, P.Lóci, K.Palusková /4.C

Najmúdrejší piataci: L.Stepanovičová /5.A/, T.Volf, R.Kromer /5.B/.

Ostatní žiaci získali titul "Všetkovedkov učeň". Všetci sa výborne popasovali so zaujímavými a náročnými úlohami. Za svoju snahu získali diplomy, vecné ceny a sladkosti.

Vďaka patrí aj p.uč. A. Ambrožovej za celú prípravu a organizáciu súťaže.

Comments