Vyhodnotenie krajského kola chemickej olympiády

uverejnené 15. 5. 2013, 22:58 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 19. 5. 2013, 6:42 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V stredu 15.mája sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie krajských kôl chemickej olympiády. Chemická olympiády je na Slovensku rozdelená do niekoľkých kategórií. Kategória A je určená pre najstarších študentov – maturantov a študentov 3.ročníkov gymnázií. Kategórie B a C sú pre študentov 1. – 3.ročníkov nielen gymnázií, ale aj stredných odborných škôl, kategórie Dg a Dz sa môžu zúčastniť žiaci osemročných gymnázií a chlapci a dievčatá zo základných škôl. O tom, že sú súťaže vo všetkých kategóriách náročné, svedčil aj pomerne nízky počet úspešných riešiteľov. Chlapci a dievčatá musia byť veľmi dobre pripravení nielen po teoretickej stránke, ale musia ovládať aj praktické zručnosti, ktorých nároky sa zvyšujú s kategóriou súťaže. 

Žiačky 9.B triedy našej školy Barbora Kanávorová a Lucia Valjentová, úspešné riešiteľky krajského kola chemickej olympiády patrili k žiakom, ktorým bolo udelené čestné uznanie v 49.ročníku CHO kategórie DZ, ktoré im odovzdala predsedníčka krajskej komisie chemickej olympiády pani RNDr. Vicenová. V závere slávnostného vyhodnotenia sa ocenení žiaci nielen 
 pobavili, ale aj poučili pri „chemickej šou“, ktorú pre nich pripravili študentky fakulty.

Comments