Vesmír očami detí

uverejnené 23. 3. 2013, 10:30 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 26. 3. 2013, 12:02 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Školské kolá výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa uskutočnili na našej škole v mesiaci január. 
Do bratislavského kola bolo vybratých 10 prác z 1.stupňa a 10 prác z 2.stupňa. 
Aj tohtoročný ročník celoslovenskej súťaže bol pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Súťaž prebieha v troch kategóriách a do celoslovenského kola postupuje len prvých 5 výtvarných prác z každej kategórie. Pri posudzovaní detských prác sa prihliada nielen na maliarsku zručnosť detí, ale i na predstavivosť a fantáziu spracovania témy o vesmíre. 

Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo získať umiestnenia s postupom do celoslovenského kola:

V 2.kategórii získala toto ocenenie Veronika Kačeriaková zo 4.Cv 3.kategórii David Hoffman z 5.A a Lucia Kunovičová z 5.C.

                       Víťazom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.!

Ĉ
Miroslav Podzáhradná,
23. 3. 2013, 10:34
Comments