Školské kolo chemickej olympiády

uverejnené 18. 2. 2013, 5:09 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 2. 2013, 8:08 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

15.februára sa na základných školách celého Slovenska uskutočnila prvá ozajstná súťaž pre mladých chemikov v tomto školskom roku. 49.ročník chemickej olympiády kategórie Dz , ktorá je určená pre žiakov základných škôl bol aj na našej škole otvorený školským kolom. Zúčastniť sa ho mohli len žiaci, ktorí úspešne splnili úlohy študijného (domáceho) kola, ktoré je spoločné pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.  Napriek tomu, že pri riešení týchto úloh môžu žiaci využívať literatúru a učebnice, boli pre mnohých úlohy veľmi náročné. Je potrebné  ovládať nielen učivo základnej školy, ale žiaci musia zvládnuť aj náročnejšie úlohy. 

Do školského kola, ktoré sa konalo v odbornej učebni chémie postúpili žiaci z tried 9.A a 9.B. Na 1.mieste skončila Lucia Valjentová z 9.B, druhá bola jej spolužiačka  Barbora Kanávorová. Na 3.mieste sa umiestnil Michal Moravík z 9.A a na 4.mieste Matúš Schissler z rovnakej triedy. Len ti najlepší budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole.

Comments