Šaliansky Maťko- školské kolo

uverejnené 19. 12. 2012, 12:41 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 16. 1. 2013, 9:53 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Niekoľkoročnou tradíciou 1.stupňa je organizovanie súťaže v prednese povestí „Šaliansky Maťko“. Po absolvovaní triednych kôl sa do školského kola prebojovali reprezentanti z každej triedy 2., 3. a 4. ročníka.

Dňa 18.decembra 2012 si zmerali svoje literárne schopnosti a ukázali svoj talent. Ťažko bolo vybrať tých najlepších. Deti sa na súťaž svedomito pripravili. Porota v zložení pani učiteliek Stankovičovej, Ambrožovej a Koháryovej a veľké obecenstvo si vypočuli 28 príbehov o hradoch, strašidlách, vodníkoch, vílach, či dávne príbehy z miest a obcí. Perfektné zvládnutie textov, výnimočná recitácia, či ľúbozvučnosť prednesu boli kritériami, ktoré porota dôkladne zvážila a vybrala víťazov:

                                                            2.ročník 

                                          1. miesto: Lucia Pospechová 2.C
                                          2.miesto: Adriana Siváková 2.B 
                                          3. miesto: Katarína Ridillová 2.A 

         3. ročník                                                                                4. ročník
1.miesto: Roman Hrčka 3.B                                  1. miesto: Dominik Demjanovič 4.C
2. miesto: Pavel Glvač 3.B                                    2. miesto: Bianka Sláviková  4.B
3. miesto: Viktor Kotuliak 3.B                                3. miesto: Ivana Paulíková  4.C
                   Samuel Kotásek 3.A 

Našu školu v obvodnom kole budú reprezentovať žiaci Lucia Pospechová a Dominik Demjanovič. 

                                                                          Držíme im palce!

Comments