Prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko

uverejnené 13. 6. 2013, 11:58 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 6. 2013, 11:58 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 12.6. 2013 sa konal v Nových Zámkoch už 21.ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo máš rád slovenčinu, prečo máš rád Slovensko“. Cieľom súťaže je podchytiť a prehĺbiť záujem detí o slovenčinu a Slovensko, o významných predstaviteľov Slovenska a svojho rodného kraja, či rozvíjať záujem o miestne, kultúrne dedičstvo formou slohových prác, či prozaických žánrov a básní. Do celoslovenského kola súťaže bolo zaslaných 631 prác žiakov základných a stredných škôl, ktorí písali príbehy, poviedky, eseje a básničky. 21.ročník sa niesol v znamení 1150.výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie a 150.výročia založenia Matice slovenskej. Garantom a organizátorom tejto súťaže bolo viacero inštitúcií a organizácií, a to Ministerstvo školstva, Ministerstvo kultúry, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V stredu si v Nových Zámkoch prevzali ocenenia aj dvaja žiaci z našej školy. Radka Štiffelová zo 4.C triedy si prevzala čestné uznanie za prácu o svojom pôsobení v detskom folklórnom súbore Vienok a Matej Chudej, žiak 4.C- za svoju prácu o rodisku Jura Jánošíka – Terchovej.
Medzi ocenenými školami na Slovensku a v zahraničí bola aj naša škola.

Srdečná vďaka patrí aj pani učiteľke A. Ambrožovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala a pomáhala im.

                                               GRATULUJEME ! ! !

Comments