Pikopretek 2013

uverejnené 7. 5. 2013, 5:49 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 5. 2013, 9:41 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Naši žiaci sa 25.4. zúčastnili matematicko – športovej súťaže, ktorá sa konala na Železnej studničke. Z každého ročníka boli vybratí štyria zástupcovia.

Z piateho ročníka nás reprezentovali: Adrián Šulek, Peter Majerčák, Nina Branišová.
Zo šiesteho ročníka Hana Rudohradská, Adam Zacko,Karin Šeboková, Dávid Záhradníček. Zo siedmakov tam boli Dominik Štora, Michaela Šuchterová, Adriána Meszárošová a Nicolette Petrášová. 
Medzi ôsmakmi súťažili Martin Šulek, René Lazový, Branislav Bukva, Michal Slezák. 

Žiaci museli prejsť v čo najkratšom čase trať dlhú vyše 2 kilometrov a na nej ich čakali stanovištia s náročnými úlohami. Zahrali sa na hľadačov pokladov pre medzinárodnú organizáciu UNESPO(klad) a počas honby za pokladmi navštívili rôzne známe i exotické lokality, ako Louvre v Paríži, kde mali za úlohu odlíšiť pravé obrazy od falzifikátov. Ostrov v Bermudskom trojuholníku, kde bojovali s pirátmi, či apačskú jaskyňu na Striebornom jazere, kde museli vyriešiť logickú hádanku a nájsť ukryté zlato. Ďalej pokračovala ich náročná cesta do egyptskej Gízy, kde museli rozlúštiť nápis v hieroglyfoch a na islandskej sopke rozoznať vzácne nerasty. V kasíne v Las Vegas na základe čísel vyradených lósov museli zistiť číslo vyhrávajúceho lósu a napokon na poslednom stanovišti vypátrať miesto potopenia lode a dostať sa do vraku úzkym otvorom, aby zachránili jej vzácny náklad. 
Skupiny boli hodnotené za úspešné plnenie úloh a za čas, ktorí strávili na trati. 
Za každú splnenú misiu dostali max. 10 bodov. Za každú minútu ušetrenú do 120 minút dostali bod, za predpokladu, že získali aspoň 35 bodov za splnené misie. Za prekročený čas nad 120 minúť získali bodovú penalizáciu za každú minútu. 
Súťažili s veľmi náročnými súpermi a dali do súťaže všetku energiu, aby získali čo najlepšie umiestnenie.

V kategórií 5 – piataci sa umiestnili na 11.mieste.

V kategórií 6 – šiestaci sa umiestnili na 9. mieste.

V kategórií 7 – siedmaci sa umiestnili na 18. mieste.

V kategórií 8 – ôsmaci sa umiestnili na 9. mieste.
                                                  GRATULUJEME ! ! !

Comments