Hviezdoslavov Kubín 2.stupeň-školské kolo

uverejnené 17. 3. 2013, 9:39 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 3. 2013, 6:44 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
To, že aj naša škola žije aktívne kultúrou, dokázali dňa 27. 2. 2013 žiaci a žiačky v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Strávili sme príjemné popoludnie plné poézie a prózy slovenských aj svetových autorov. Súťažiaci svojím presvedčivým prednesom neraz rozochveli strunky v srdciach publika, čo sa odrazilo na skvelej atmosfére a hlasitom potlesku. Porota zložená z našich pani učiteliek tak mala čo robiť, aby vybrala spomedzi recitujúcich toho najlepšieho či tú najlepšiu.

A výsledok?


II. kategória – PRÓZA: 1. miesto: Adam Martiš (7.B)

                                    2. miesto: Denis Holocsi (7.A)

                                    3. miesto: Dáša Dinková (7.A)

II. kategória – PÓEZIA: 1. miesto: Vanessa Keményová (6.C)

                                    2. miesto: Karin Holocsiová (5.A)

                                    3. miesto: Nicolette Petrášová (7.A)

III. kategória – PRÓZA: 1. miesto: Michal Candrák (9.B)

                                     2.miesto: Patrícia Zadžorová (8.B)

III. kategória – POÉZIA: 1.miesto: Kristína Kollerová (9.A) 

                                     2. miesto: Barbora Kanávorová (9.B)

                                     3.miesto: Kristína Schneiderová (9.B)

Víťazi prvých miest nás už čoskoro budú reprezentovať v obvodnom kole. Všetci im držíme päste, aby im tréma nezviazala hlasivky a boli aspoň takí presvedčiví a pútaví ako na domácej pôde.

Comments