Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň-školské kolo

uverejnené 17. 3. 2013, 9:45 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 3. 2013, 12:48 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 11.3. sa uskutočnilo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci, ktorí sa zúčastnili školského kola boli víťazmi triednych kôl v 2.- 4.ročníku. Prednášané texty v próze i v poézii boli v tomto roku zastúpené bohatým výberom autorov. 

Na súťaži sa zúčastnilo 27 žiakov. Porota v zastúpení pani učiteľky Ambrožovej, Kratochvílovej a Koháryovej rozhodla o víťazoch v jednotlivých ročníkoch. Víťazi získali diplomy, knihy a vecné darčeky.
Všetkým recitátorom ďakujeme za pekný prednes a víťazom blahoželáme! 

A tu sú výsledky:

POÉZIA
Druháci: 1.miesto: Adriana Siváková 2.B 
              2.miesto: Tamara Meňhartová 2.C
              3.miesto: Sára Vodná 2.C 

Tretiaci- štvrtáci:  1.miesto: Ivana Paulíková 4.C
                             2.miesto: Pavel Glvač 3.B
                             3.miesto: Natália Plačintárová 4.B

PRÓZA
Druháci- tretiaci: 1.miesto: Bibiana Riglerová 3.B
                           2.miesto: Roman Hrčka 3.B
                           3.miesto: Samuel Borbély 3.A 

Štvrtáci: 1.miesto: Dominik Demjanovič 4.C 
                             Bianca Sláviková 4.B

              3.miesto: Nina Bystrianska 4.A 

Do obvodného kola postúpili dvaja žiaci: 
V prednese poézie: Ivana Paulíková a v prednese prózy Dominik Demjanovič.
Comments