Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo

uverejnené 25. 3. 2013, 23:57 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 26. 3. 2013, 11:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V piatok  22.3.2013 prebehlo obvodné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V Základnej škole na Kulíškovej  ul. sa stretli víťazi školských kôl vo všetkých kategóriách. 

Našu školu reprezentovali štyria žiaci z 2.stupňa a dvaja žiaci z 1.stupňa. Všetci recitátori predniesli svoju ukážku na dobrej úrovni, mali dobré intonačné prevedenie a kontakt s publikom. Z našich žiakov zaujal najviac porotu žiak 4.C triedy DOMINIK DEMJANOVIČ, ktorý za svoj výkon v prednese prózy v 1.kategórii získal pekné 3.miesto. 

Comments