Hliadky mladých zdravotníkov

uverejnené 5. 6. 2013, 10:36 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 6. 2013, 10:38 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V pondelok 3.júna sa ako každoročne uskutočnila územná súťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Súťaž, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií celej Bratislavy, sa tento rok konala pre nepriaznivé počasie nielen v priestoroch Územného spolku Slovenského červeného kríža na Miletičovej ulici, ale aj v telocvični ZŠ Ružová dolina. Chlapci a dievčatá zo 23 škôl súťažili v teoretických zdravotníckych vedomostiach a znalostiach o ČK a SČK, po ktorých nasledovalo praktické poskytovanie prvej pomoci a ošetrenie tepnového a žilného krvácania, popálenín a zlomenín figurantov. Súťaž vyvrcholila kardiopulmonálnou resuscitáciou, ktorú predviedol každý člen hliadky. 
Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov a dievčat zo 6.C triedy Dominika Hacajová, Sophia Machová, Nikoleta a Adam Pospechovci, Karin Šeboková a Dávid Zahradníček. Napriek veľkej náročnosti súťaže a aj tomu, že sa naši žiaci súťaže zúčastnili prvýkrát a patrili k najmladším, obsadili výborné 4.miesto, ktorým len potvrdili, koľko času venovali dôslednej teoretickej aj praktickej príprave.

Ďakujeme aj pani učiteľke Jarmile Skotnicovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala!

Comments