Festival vody

uverejnené 23. 12. 2012, 6:02 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 23. 12. 2012, 6:19 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V školskom roku 2012/2013 sa do súťaže „Festival vody“ organizovanej Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou zapojilo 82 projektov. Do finále postúpilo 43 projektov, ktoré vypracovalo 121 žiakov z 20 škôl. Súťažné projekty posudzovali 9 členovia hodnotiacej komisie formou pohovorov so súťažiacimi pri posterových prezentáciách.

Naši žiaci 7.A triedy - Denis Holocsi a Petronela Vallová, získali čestné uznanie za mimoriadne kvalitný projekt pod názvom : „Porovnanie obľúbenosti pitia pitnej vody z vodovodu u žiakov na základnej a strednej škole“.

K ich mimoriadnemu úspechu im srdečne gratulujeme a už teraz prajeme veľa šťastia do budúceho ročníka.

Comments