Európa v škole- obvodné kolo

uverejnené 17. 3. 2013, 10:19 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 3. 2013, 12:50 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Motto celoslovenskej súťaže „Európa v škole“ sa viaže v tomto školskom roku k Európskemu roku občanov, ktorý vyhlásila na rok 2013 Európska Únia. Motto súťaže sa rozvíjalo pod názvom „Európa občanom- občania Európe“.

Do obvodného kola sa žiaci našej školy zapojili v štyroch súťažiach, a to v literárnej, výtvarnej, multimediálnej a v súťaži – návrh loga Europe at school. Naši žiaci obstáli v jednotlivých súťažiach výborne, nakoľko si z každej súťaže odnášajú nejaké ocenenie.

A tu sú výsledky: 
Literárne práce: 1. kategória: 3.miesto: Roman Hrčka 3.B 

Výtvarné práce: 2. kategória: 2.miesto: Laura Stepanovičová 5.A 
                             3. kategória: 3.miesto: Tatiana Kosmálová 8.B

Multimediálne práce: 1. kategória: 1.miesto: kolektív 3.B triedy 

Návrh loga Europe at schol: 1. miesto: Patrik Lóci 4.C 
                                                  2. miesto: Laura Ann Schissler 4.C

Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali a pomáhali im !

Ċ
Miroslav Podzáhradná,
17. 3. 2013, 10:22
Ċ
Miroslav Podzáhradná,
17. 3. 2013, 10:22
Ċ
Miroslav Podzáhradná,
17. 3. 2013, 10:22
Ċ
Miroslav Podzáhradná,
17. 3. 2013, 10:21
Comments