Chemická olympiáda- obvodné kolo

uverejnené 18. 3. 2013, 12:34 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 3. 2013, 12:53 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V piatok 15.marca sa už tradične na našej škole uskutočnilo obvodné kolo chemickej olympiády kategórie Dz, ktorá je určená žiakom základných škôl. 

Tento rok sa obvodného kola zúčastnilo len 15 chlapcov a dievčat, z pôvodného počtu 10 prihlásených škôl sa súťaže zúčastnili len chlapci a dievčatá zo 7 škôl okresu Bratislava II. Nižší počet súťažiacich ale neznížil kvalitu celej súťaže, žiaci boli dobre pripravení nielen po teoretickej stránke, ale výborne zvládli aj praktickú časť súťaže a 93% bolo úspešnými riešiteľmi olympiády. 
Na prvom mieste sa umiestnil Jakub Petrus zo ZŠ Borodáčova. Na 2.mieste sa umiestnila Lucia Valjentová a na 3.mieste Barbora Kanávorová, dievčatá sú z 9.B triedy našej školy. Posledný reprezentant našej školy Michal Moravík z 9.A skončil na peknom 6.mieste. Žiaci našej školy tak pokračujú vo výborných výsledkoch v tejto zaujímavej aj keď náročnej súťaži.

                                                                        GRATULUJEME  !

Comments